jtayl.org

Здолбуновский спорткомлекс – заложник областной политической арифметики

Засідала попередня комісія з оцінки проектів розвитку, що претендують на кошти ДФРР. Регіони Рівненщини очікують якісного, чесного і неупередженого конкурсу. Чи вийде це у комісії – розбиралась Ольга Ферар для 4влада, у попередньому аналізі голосувань схожих проектів.

Одним із джерел фінансування проектів розвитку територій у нашій країні є Державний фонд регіонального розвитку. Кошти цього фонду вимірюються мільярдами гривень, які спрямовуються з державного бюджету України на кожну область.
Безперечно, така ініціатива Уряду дозволяє суттєво поліпшити інфраструктуру регіонів, збудувати чи відремонтувати школи, садочки, вирішити інші значущі проблеми, які місцеві бюджети подолати самостійно неспроможні. Усі проекти, які реалізовувалися коштами ДФРР, можна відслідкувати на сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України.
Процес від написання проектів та до їх оцінки регіональними комісіями прописаний у постановах КМУ та наказах Мінрегіонбуду.
Отже, розпорядженням голови Рівненської ОДА від 30 вересня 2016 року №592 затверджено обласну комісію, яка оцінює усі проекти, що претендують на реалізацію у 2017 році, та визначає найдостойніші.
Згодом проекти, відібрані обласною комісією, подаються «на Київ» комісії ДФРР на затвердження, і в разі, якщо таке затвердження відбувається, залишається останній етап: відповідна постанова КМУ про виділення коштів. Склад комісії у Рівненській області виглядає так:

Скани розпорядження з сайту dfrr.minregion.gov.ua

Регіональна комісія з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору засідала 29 грудня 2016 року. Ознайомитися з повними результатами можна на офіційному порталі ДФРР та на сайті Рівненської ОДА. Серед поданих 78-ми проектів прохідний середній бал (30 балів) отримали лише 49.
Критеріїв за якими повинні оцінюватися проекти 5, за кожним із них проект може отримати до 20 балів. Відповідно, максимальна оцінка від одного члена комісії може становити 100 балів по кожному проекту.

Пропонуємо ознайомитись з оцінюванням комісії на прикладі чотирьох схожих проектів, пов’язаних з розвитком спорту в районах Рівненщини.

Найвартіснішим є спортивний комплекс у Сарнах, будівництво якого обійдеться у понад 40 млн.грн. Щодо співфінансування, то найбільшу частку дає Здолбунівський район (15,7 %), об’єкт якого оцінений членами конкурсної комісії найнижчим балом.

Тепер детальніше по кожному критерію та оцінках від конкурсної комісії.
Критерій №1 «Вплив на громаду»
Як бачимо з таблиці, що стосується спорткомплексу у Здолбунові, то абсолютна більшість членів комісії вважають, що в цьому закладі займатимуться лише жителі міста, де й розташований спорткомплекс. Інші ж спорткомплекси, на думку більшості членів комісії, матимуть вплив на кілька громад чи кілька районів. І лише голова громадської асоціації «Будівельний сектор Рівненщини» Юрій Чаборай вважає, що всі спорткомплекси, окрім Здолбунівського, матимуть вплив на всю область.
Критерій №2 «Ступінь впливу проекту на вирішення проблеми»
Більшість членів комісії вважають, що будівництва спорткомплексів частково або повністю вирішать проблему в Сарнах, Острозі та Вельбівному але не у Здолбунові.
Критерій №3 «Інноваційність проекту»
Всі без виключення члени комісії вважають, що Здолбунівський проект застосовує традиційні підходи. Дехто з членів комісії побачив у Сарненському проекті підходи, які мають аналоги в Україні, але відсутні в області. По інших двох спорткомплексах оцінки членів журі від 5 до 20 балів. Тобто хтось там бачить традиційні підходи, а хтось не знає аналогів по всій державі.
Критерій №5 «Соціально-економічна спрямованість проекту»
Здолбунівський спорткомплекс більшість членів комісії оцінили як соціальний проект. На відміну від проекту у Сарнах, де більшість членів комісії побачили соціальний проект зі створенням додаткових економічних благ.

Проект здолбунівсього спортивного залу
Критерій №4 «Співфінансування»
КОЖЕН член комісії за цим критерієм мав би поставити КОЖНОМУ з проектів по 5 балів. Без варіантів. Радник голови ОДА Олександр Качан поставив Здолбунівському проекту за цим критерієм 15 балів. Бо вважає, що 4 млн., які співфінансує Здолбунівський район, це не 15,7% від вартості проекту, як є насправді, а цілих понад 30%!
Заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко та заступник голови обласної ради Олексій Бучинський поставили проекту в Сарнах по 10 балів, побачивши там співфінансування у розмірі понад 20%. Що тоді хотіти від голови громадської організації будівельників Юрія Чаборая, який побачив у всіх проектах, окрім Здолбунівського, співфінансування у понад 30. Руслану Сивому всюди, крім Здолбунова, привиділось понад 20% співфінансування.

Ігор Тимошенко
– Я вважаю Сарненський спорткомплекс матиме найбільший вплив на розвиток регіону. Там футбольна команда дуже потужна, є певні традиції, великий район. Фактично це вже готовий спорткомплекс і мова йде про реконструкцію,– прокоментував свою позицію Ігор Тимошенко.
Який висновок можна зробити з таких оцінок? Тут має місце або свідоме фальшування оцінок, або проста недбалість і небажання членів комісії вникнути в те, яким чином та за якими критеріями ці оцінки мають розставлятися.
Я вважаю, підхід Рівненської обласної комісії до оцінювання проектів, що мають реалізовуватися за ДФРР таким, що можливо містить корупцію, а тому вважаю за необхідне звернутися з відповідними запитами до НАБУ та Мінрегіонбуду.

Засідання обласної комісії. Фото: dfrr.minregion.gov.ua
Насамкінець, повернемось проекту, що став переможцем у 2015 року та реалізовувався року минулого. Мова йде про будівництво школи в селі Пісків Костопільського району.
Відповідно до Переліку документів, які подаються регіональній комісії для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР, затвердженого Наказом 80 Мінрегіонбуду, для інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР та передбачають будівництво обов’язковим є звіт за результатами експертизи проектів будівництва.
Однак, по об’єкту «Будівництво школи на 226 учнівських місць на вул. Шевченка,45 в с. Пісків Костопільського району» цього, вочевидь, враховано не було. Кошти на вказаний проект виділено розпорядженням КМУ від 11 травня 2016 р. № 362-р «Про затвердження переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2016 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку».
Тобто засідання Рівненської обласної регіональної комісії, яка вирішила спрямувати на цей проект 14,7 млн. грн. та подати його на затвердження Кабінету міністрів, – відбулось ще раніше! А звіт за результатами експертизи по цьому об’єкту, як видно на зображенні, датований 16 серпня 2016 року, тобто вже після того, як цей проект було відібрано регіональною комісією.

Яким чином цей проект взагалі потрапив на конкурс без експертизи, як по ньому проводився тендер, – на даний час для нас загадка. Сподіваємось, відповідь на це питання дадуть контролюючі органи.
Что тогда хотеть от председателя общественной организации строителей Юрия Чаборая, который увидел во всех проектах, кроме Здолбуновского, софинансирование в более 30Руслане Седом везде, кроме Здолбунова, привиділось более 20% софинансирования.

Игорь Тимошенко
– Я считаю Сарненский спорткомплекс будет иметь наибольшее влияние на развитие регіонуТам футбольная команда очень мощная, есть определенные традиции, большой районФактично это уже готовый спорткомплекс и речь идет о реконструкции,– прокомментировал свою позицию Игорь Тимошенко.
Какой вывод можно сделать из таких оценок? Здесь имеет место или сознательную фальсификацию оценок, или простая халатность и нежелание членов комиссии вникнуть в то, каким образом и по каким критериям эти оценки должны расставляться.
Я считаю, подход Ровенской областной комиссии к оценке проектов, которые должны реализовываться за ДФРР таким, что возможно содержит коррупцию, а потому считаю необходимым обратиться с соответствующими запросами к НАБУ и Минрегионстроя.

Заседание областной комісіїФото: dfrr.minregion.gov.ua
Наконец, вернемся проекта, который стал победителем в 2015 году и реализовывался года минулогоМова идет о строительстве школы в селе Песков Костопольского района.
Согласно Перечня документов, представляемых региональной комиссии для участия в конкурсном отборе инвестиционных программ и проектов регионального развития, которые могут реализовываться за счет средств ДФРР, утвержденного Приказом 80 Минрегионстроя, для инвестиционных программ и проектов регионального развития, которые могут реализовываться за счет средств ДФРР и предусматривают строительство обязательным является отчет по результатам экспертизы проектов строительства.
Однако, по объекту «Строительство школы на 226 ученических мест на вулШевченка,45 в списки Костопольского района» этого, очевидно, учтено не булоКошти на указанный проект выделено распоряжением КМУ от 11 мая 2016 г№ 362-р «Об утверждении перечня инвестиционных программ и проектов регионального развития, которые могут реализовываться в 2016 году за счет средств государственного фонда регионального развития».
То есть заседание Ровенской областной региональной комиссии, которая решила направить на этот проект 14,7 млнгрнта подать его на утверждение Кабинета министров, – произошло еще раньше! А отчет по результатам экспертизы по этому объекту, как видно на изображении, датированный 16 августа 2016 года, то есть уже после того, как этот проект было отобрано региональной комиссией.

Каким образом этот проект вообще попал на конкурс без экспертизы, как по нему проводился тендер, – в настоящее время для нас загадкаСподіваємось, на этот вопрос ответят контролирующие органы...

Рейтинг: 
0
Оценок пока нет

Интересно

Аренда строительной техники
Практика определила такую закономерность, что в том случае, если возникает необходимость проведения периодических или же сезонных земляных работ, то выгоднее арендовать весьма дорогостоящую бульдозерную технику, а не приобретать её. Наша компания предлагает аренду бульдозера именно на такой срок, который необходим вам для проведения работ, а сама аренда позволит вам более рационально использовать ваши собственные денежные средства. Помимо всего прочего, у вас также не возникнет проблем с транспортировкой такого транспорта, а также его хранением...

Опрос

Есть ли у вас баня?
Да, есть
38%
Нет, но хочу построить
50%
Нет
13%
Всего голосов: 8