jtayl.org

Здолбуновская РГА объявляет конкурс на перевозки

Здолбунівська районна державна адміністрація оголошує конкурс на право здійснення перевезення пасажирів на приміських маршрутах загального користування на 14 березня 2017 року по маршруту Здолбунів АС – Гільча Друга – Замлинок (із заїздом на вул.Заводська м.Здолбунів).

Конкурс на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування проводиться відповідно до статей 13, 20, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ЗУ “Про автомобільний транспорт”, Порядку проведення конкурсу з переве­зення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвер­дженого поста­новою КМУ від 03.12.2008 № 1081 та розпорядження голови Здолбунівської райдержадміністрації від 17.07.2015  № 238 “Про затвердження умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Здолбунівського району”, зареєстрованого в Здолбунівському районному управлінні юстиції у Рівненській області від 03.08.2015 р. за № 3/211.
Порядком проведення конкурсу встановлюється вимога щодо забезпечення на об’єкті конкурсу, який включає приміські автобусні маршрути загального користування, не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на внутрішньорайонних маршрутах, згідно з Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Мінтрансзв’язку України від 12.04.2007 № 285, на приміських маршрутах – автобусів категорій М2 та М3, клас автобусів на приміських маршрутах – А, В, І, ІІ, ІІІ.
При визначенні переможця конкурсу, конкурсним комітетом врахову­ються такі умови:
1.1. Достатня, для обслуговування маршрутів, кількість автобусів, які від­повідають умовам конкурсу, зареєстрованих на відповідного автомобільного пе­ревізника згідно з чинним законодавством, та які не використовуються на інших мар­шрутах.
1.2. Наявність (у кількості не менше нормативу), характеристика та кі­ль­кість резервних автобусів для заміни рухомого складу на автобусних марш­рутах загального користування у разі виходу їх з ладу.
1.3. Наявність виробничої бази (власної чи орендованої).
1.4. Підтримання належного технічного та санітарного стану рухомого складу.
1.5. Контроль технічного стану транспортних засобів перед виїздом.
1.6. Виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ре­мон­ту транспортних засобів.
1.7. Якість роботи автомобільного перевізника на внутрішньорайонних маршрутах (регулярність виконання рейсів, скарги (подяки) громадян), якщо він працював на них раніше.
1.8. Наявність інвестицій (кредитів) на придбання нового рухомого складу.
1.9. Робота на маршруті у звичайному режимі руху.
1.10. Забезпечення дотримання умов галузевої та регіональної угод з оплати праці найманих працівників.
1.11. Відповідність транспортних засобів вимогам Правил надання по­слуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Ка­бінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176, безпеці руху, охороні праці та екології, класифікації згідно з підпунктом 4.1.3. Порядку визначення класу ко­мфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та ре­жимами руху (клас І, ІІ, ІІІ), затвердженому наказом Мінтрансзв’язку України від 12.04.2007 № 285 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14.05.2007 за № 499/13766; належному технічному і санітарному стану; наяв­ність відповідного сертифікату; комплектація транспортних засобів відповідно до вимог Правил до­рожнього руху, затверджених постановою Кабінету Мініст­рів України від 10.10.2001 № 1306.
Перевага, при визначенні переможця конкурсу, у разі коли учасники конкурсу набрали однакову кількість балів, надається перевізнику, який має:
-транспортний засіб, обладнаний пристроєм для перевезення людей з особ­ливими потребами;
-досвід роботи, пов’язаний з відповідним видом перевезення;
-нижчий рівень тарифів або вартості послуг.
Згідно статті 34 ЗУ “Про автомобільний транспорт”, автомобільний перевізник повинен організовувати проведення періодичного навчання водіїв методам надання домедичної допомоги потерпілим від дорожньо-транспортних пригод. Невідповідність автомобільного перевізника вимогам статті 34 ЗУ “Про автомобільний транспорт” є підставою для недопущення його до участі в конкурсі.
Довідки та роз’яснення надаються  філією ”Рівнеавтотранссервіс” УДП ”Укрінтеравтосервіс” (робочий орган) – м. Рівне, вул. Небесної Сотні, 34, тел. 26-16-42.
Документи на участь у конкурсі «14» березня 2017 р. приймаються до 16:00 год.  «20» лютого 2017 року за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Небесної Сотні, 34, у закритому конверті з позначкою №1 та конверт з позначкою №2, який містить документи з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу надає документи перевізник-претендент, опускаються в скриньку з позначенням
”Для документів на конкурс  «14» березня 2017 року.
Перелік та бланки документів можна отримати в філії ”Рівнеавтотранссервіс”  УДП ”Укрінтеравтосервіс” (м. Рівне, вул. Небесної Сотні, 34, тел. 26-16-42) в робочі дні з 08:00 до 17:00 год.
Конкурс відбудеться о 11:00 год.  «14» березня 2017 року за адресою: м.Здолбунів, вул. Грушевського, 14 (4-й поверх, зал засідань колегії, каб. 406). Реєстрація учасників з  10:00  год.
    Вартість оплати за участь в конкурсі становить:
– до дванадцяти оборотних рейсів –  2009,00  грн.
 Банківські реквізити для оплати за участь у конкурсі: ЗКПО 38256933, р/р № 26003508916 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Рівне, МФО 380805.
Умови додаються
Матеріали підготовлені філією «Рівнеавтотранссервіс» УДП «Укрінтеравтосервіс»
За інформацією Здолбунівської РДА 
принимаются до 16:00 час. «20» февраля 2017 года по адресу: 33000, м. Ровно, вул. Небесной Сотни, 34, в закрытом конверте с пометкой №1 и конверт с пометкой №2, который содержит документы с информацией о том, на какой объект конкурса предоставляет документы перевозчик-претендент, опускаются в ящик с обозначением
”Для документов на конкурс «14» марта 2017 года.
Перечень и бланки документов можно получить в филиале ”Рівнеавтотранссервіс” УДП ”Укринтеравтосервис” (мРівне, вулНебесної Сотни, 34, тел26-16-42) в рабочие дни с 08:00 до 17:00 час.
Конкурс состоится в 11:00 час. «14» марта 2017 года по адресу: г.Здолбунов, вулГрушевського, 14 (4-й этаж, зал заседаний коллегии, каб406)Регистрация участников с 10:00 час.
    Стоимость оплаты за участие в конкурсе составляет:
– до двенадцати оборотных рейсов – 2009,00 грн.
 Банковские реквизиты для оплаты за участие в конкурсе: ОКПО 38256933, р/с № 26003508916 в АО «Райффайзен Банк АВАЛЬ» мРівне, МФО 380805.
Условия прилагаются
Материалы подготовлены филиалом «Рівнеавтотранссервіс» УДП «Укринтеравтосервис»
По информации Здолбуновской РГА ..

Рейтинг: 
0
Оценок пока нет

Интересно

Коттеджи по канадской технологии
Преимущества быстровозводимых зданий — высокие энергосберегающие характеристики. Малоэтажное строительство в России в настоящее время переживает свое второе рождение. Помимо традиционных технологий возведения коттеджей в последние годы появилась масса новых. Уровень доверия к технологиям домостроения, намекающим на американское или канадское происхождение, не очень высок - люди считают, что они не подходят к нашим условиям. В чем же суть канадской технологии и действительно ли она годится для России? Канадская технология относится к группе техн...

Опрос

Есть ли у вас баня?
Да, есть
38%
Нет, но хочу построить
50%
Нет
13%
Всего голосов: 8