jtayl.org

До нас звернулися представники здолбунівського малого і середнього бізнесу. Вони надіслали текст Петиції, яку просять підтримати всім думаючим людям, оскільки шляхів виконати вимоги для вчасного заповнення такої звітності вони не бачать.

Негайно скасувати ЗВІТ 1-РА та ЗВІТ 1-РТ (алкогольно-тютюнову звітність)
Прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора): Качановський Роман Євгенович
Статус: триває збір підписів
Петиція №22/028631-еп. Подана 06.09.2016
Дата початку збору підписів: 06.09.2016

ТЕКСТ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ:
Відповідно до ч. 3 ст. 16 Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напої та тютюнових виробів” від 19.12.1995р. (надалі – Закон) суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії, подають до фіскального органу щомісяця до 10 числа наступного місяця звітність про обсяги виробництва та/або обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
Наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2016р. № 49 “Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення” (надалі – Наказ № 49), зокрема, затверджено:
– Форму звіту № 1-РА “Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі”;
– Форму звіту № 1-РТ “Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі”;
Даний Наказ набрав чинності 21 квітня 2016 року.
Разом з тим, запровадження Звіту 1-РА та Звіту 1-РТ стало справжнім шоком для малого та середнього бізнесу в Україні, максимально ускладнило порядок ведення підприємцями щомісячної звітності, поставило їх під постійну загрозу застосування “драконівських штрафів”, стягнення яких призведе до тотальної неплатоспроможності (банкрутства) малих суб’єктів господарювання.
Для виконання вимог Наказу № 49 суб’єкт господарювання повинен вести облік усіх алкогольних напоїв (у літрах) та тютюнових виробів (у штучках у упаковці) станом на початок та кінець місяця. Для цього необхідно опрацювати усі видаткові накладні, надані постачальниками, та звітні фіскальні чеки за кожен день роботи суб’єкта господарювання. Окрім того, увесь наявний асортимент алкогольних напоїв та тютюнових виробів підприємець повинен поділити за 84-ма кодами УКТЗЕД (класифікатор, який використовується митними органами для визначення ставок ввізного мита). При цьому, за звичайних умов встановлення приналежності товару до певного коду УКТЗЕД здійснюється спеціально підготовленими спеціалістами у сфері митної справи.
Підготовка та заповнення Звіту 1-РА та Звіт 1-РТ вимагає від суб’єкта господарювання колосальних затрат часу, оскільки облік реалізованих товарів відбувається вручну (у підприємців відсутня будь-яка автоматизована система обліку обсягів реалізації). Також існує велика ймовірність допущення помилок при “ручному” підрахунку.
У свою чергу, штраф за неподання чи несвоєчасне подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги обігу та реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів становить 17000 гривень. Суб’єкт господарювання, який здійснює торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, постійно перебуває під загрозою застосування до нього штрафу у подвійному розмірі (34000 гривень).
Встановлений Міністерством фінансів України порядок обчислення показників Звіту 1-РА та Звіту 1-РТ абсолютно не захищає добросовісного підприємця від ризику накладення на нього штрафу. При цьому розмір штрафу для переважної більшості підприємців є непосильним, застосування такого штрафу ставить підприємця та його сім’ю на межу виживання.
Також звертаю Вашу увагу, що доцільність запровадження Звіту 1-РА та Звіту 1-РТ з точки зору інтересів держави у сфері контролю за обігом та реалізацією алкоголю та тютюну виглядає нікчемною. Інформація про усі операції з реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів і так передається до фіскальних органів в режимі реального часу за допомогою реєстраторів розрахункових операції (РРО), які створюють контрольну стрічку в електронному вигляді. Встановлення таких РРО в примусовому порядку не так давно викликало значні фінансові витрати для малого та середнього бізнесу. Звіт 1-РА та Звіт 1-РТ лише дублюють ті дані, якими фіскальний орган і так володіє у електронному вигляді.
Таким чином, можна констатувати, що єдиним завданням Звіту 1-РА та Звіту 1-РТ є істотне ускладнення умов ведення підприємницької діяльності, знищення малого та середнього бізнесу, ліквідація приватної бізнес-ініціативи.
Запровадження такої звітності явно не відповідає прагненням нашої держави покращити свої позиції у Рейтингу простоти та легкості ведення бізнесу “Doing Business”, який щорічно складається Світовим банком, та бажанню увійти до перших 50 країн світу за сприятливістю умов для провадження підприємницької діяльності у 2017 році та до 20 провідних країн світу у 2018 році (Програма пріоритетних дій Уряду на 2016 рік, затверджена розпорядженням КМУ від 27 травня 2016 року № 418-р).
Поява Звіту 1-РА та Звіту 1-РТ – це крок, який відкидає нас у самісінький кінець Рейтингу “Doing Business”, свідчить про саботаж урядової політики та порушення Україною своїх зобов’язань щодо економічної інтеграції відповідно до положень Угоди про асоціацію між ЄС та Україною.
Приватні підприємці України щиро сподіваються, що запровадження Звіту 1-РА та Звіту 1-РТ- це несвідома помилка законодавця, а не елемент загальнодержавної політики.
Віримо, що Ви як Гарант Конституції, прав та свобод людини та громадянина здатні зупинити знищення приватної громадянської ініціативи, істотно покращити умови ведення малого підприємництва в Україні, домогтися скасування Звіту 1-РА та Звіту 1-РТ та забезпечити ухвалення відповідних законодавчих змін.
Держава повинна зрозуміти, що приватний підприємець є її партнером, який у час складних економічних реалій наповнює бюджет, створює робочі місця, зменшує безробіття та навантаження на фонди соціальної допомоги. Європейська практика передбачає створення комфортних умов для ведення малого та середнього бізнесу. Звітність для приватних підприємців повинна бути максимально спрощена та уніфікована, а час для її складання та подання повинен обчислюватися хвилинами, а не днями.
Враховуючи наведене, керуючись високим рівнем актуальності порушеного питання для широкого кола суб’єктів господарювання в Україні та задекларованими Урядом України намірами щодо максимального полегшення процедури ведення малого та середнього бізнесу в нашій державі просимо Вас:
1. Скасувати для суб’єктів господарювання, які одержали ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, обов’язок подання Звіту 1-РА та Звіту 1-РТ на законодавчому рівні.
2. Передбачити автоматичне скасування усіх накладених на приватних підприємців штрафів (17000 грн.) за неподання/несвоєчасне подання/подання із недостовірними відомостями Звіту 1-РА та Звіту 1-РТ.
3. Звернутися до коаліції депутатських фракції та усіх небайдужих народних депутатів України з пропозицією невідкладно прийняти за основу та в цілому Проект Закону (реєстр № 4841 від 17.06.2016) про внесення змін до Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” (щодо скорочення звітності для суб’єктів малого бізнесу)/ Проект Закону (реєстр. № 4958 від 12.07.2016) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ліцензійних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності/будь-який інший законопроект, яким:
– скасувати обов’язок подання Звіту 1-РА та Звіту 1-РТ на законодавчому рівні;
– передбачити автоматичне скасування усіх накладених штрафів (17000 грн.) за неподання/несвоєчасне подання/подання із недостовірними відомостями Звіту 1-РА та Звіту 1-РТ.
4. Надати доручення Міністерству фінансів України негайно скасувати Наказ від 11.02.2016р. № 49 “Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення” до вирішення означеного питання на законодавчому рівні.
Наперед вдячні за допомогу та розуміння.
Отчет 1-РА и Отчет 1-РТ лишь дублируют те данные, которыми фискальный орган и так владеет в электронном виде.
Таким образом, можно констатировать, что единственной задачей Отчета 1-РА и Отчета 1-РТ является существенное усложнение условий ведения предпринимательской деятельности, уничтожение малого и среднего бизнеса, ликвидация частной бизнес-инициативы.
Введение такой отчетности явно не соответствует устремлениям нашего государства улучшить свои позиции в Рейтинге простоты и легкости ведения бизнеса “Doing Business”, который ежегодно составляется Всемирным банком, и желанию войти в первые 50 стран мира по благоприятности условий для осуществления предпринимательской деятельности в 2017 году и до 20 ведущих стран мира в 2018 году (Программа приоритетных действий Правительства на 2016 год, утвержденная распоряжением КМУ от 27 мая 2016 года № 418-р).
Появление Отчета 1-РА и Отчета 1-РТ – это шаг, который отбрасывает нас в самый конец Рейтинга “Doing Business”, свидетельствует о саботаже правительственной политики и нарушение Украиной своих обязательств относительно экономической интеграции в соответствии с положениями Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.
Частные предприниматели Украины искренне надеются, что введение Отчета 1-РА и Отчета 1-РТ - это бессознательная ошибка законодателя, а не элемент общегосударственной политики.
Верим, что Вы как Гарант Конституции, прав и свобод человека и гражданина способны остановить уничтожение частной инициативы, существенно улучшить условия ведения малого предпринимательства в Украине, добиться отмены Отчета 1-РА и Отчета 1-РТ и обеспечить принятие соответствующих законодательных изменений.
Государство должно понять, что частный предприниматель является ее партнером, который во время сложных экономических реалий наполняет бюджет, создает рабочие места, уменьшает безработицу и нагрузку на фонды социальной допомогиЄвропейська практика предусматривает создание комфортных условий для ведения малого и среднего бізнесуЗвітність для частных предпринимателей должна быть максимально упрощена и унифицирована, а время для ее составления и представления должен исчисляться минутами, а не днями.
Учитывая приведенное, руководствуясь высоким уровнем актуальности затронутого вопроса для широкого круга субъектов хозяйствования в Украине Правительством Украины и задекларированными намерениями относительно максимального облегчения процедуры ведения малого и среднего бизнеса в нашем государстве просим Вас:
1Скасувати для субъектов хозяйствования, которые получили лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и лицензии на право розничной торговли табачными изделиями, обязанность представления Отчета 1-РА и Отчета 1-РТ на законодательном уровне.
2Передбачити автоматическая отмена всех наложенных на частных предпринимателей штрафов (17000 грн.) за непредставление/несвоевременное представление/представление с недостоверными сведениями Отчета 1-РА и Отчета 1-РТ.
3Звернутися к коалиции депутатских фракции и всех неравнодушных народных депутатов Украины с предложением безотлагательно принять за основу и в целом Проект Закона (рег. № 4841 от 17.06.2016) о внесении изменений в Закон Украины “О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий” (о сокращении отчетности для субъектов малого бизнеса)/ Проект Закона (реестр№ 4958 от 12.07.2016) о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения лицензионных процедур в сфере внешнеэкономической деятельности/любой другой законопроект, которым:
– отменить обязанность представления Отчета 1-РА и Отчета 1-РТ на законодательном уровне;
– предусмотреть автоматическую отмену всех наложенных штрафов (17000 грн.) за непредставление/несвоевременное представление/представление с недостоверными сведениями Отчета 1-РА и Отчета 1-РТ.
4Надати поручение Министерству финансов Украины немедленно отменить Приказ от 11.02.2016 г№ 49 “Об утверждении форм отчетов по производству и обращению спирта, алкогольных напитков и табачных изделий и порядков их заполнения” к решению обозначенного вопроса на законодательном уровне.
Заранее благодарны за помощь и понимание...

Рейтинг: 
0
Оценок пока нет

Интересно

Силикатный блок: правила работы с материалом
Укладывать силикатный блок разрешается лишь после того как будет тщательным образом подготовлена основа. Для этой цели применяется гидроизоляция отсечного типа. Поверхность выравнивают гребенкой. Затем на силикатный блок укладывают раствор. Когда первый блок готов нужно проверить его положение по горизонтали и вертикали. Для выравнивания блоков надо использовать киянку резинового типа. Среди мастеров бытует мнение, что использование песчано-цементного раствора позволяет сэкономить достаточно существенную денежную сумму. Но если говорить об укла...

Опрос

Есть ли у вас баня?
Да, есть
38%
Нет, но хочу построить
50%
Нет
13%
Всего голосов: 8