jtayl.org

В Здолбунове обсудили качество предоставления административных услуг

9 лютого у місті відбувся публічний захід, під час якого були представлені результати моніторингу якості надання адміністративних послуг у Здолбунівському районі та рівня публічності роботи Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Організатор заходу Аналітичний центр розвитку міста «ЗЕОН». На заході були присутні Анатолій Бондарчук – керівник проекту, Микола Орлов – заступник голови Здолбунівської РДА, Світлана Муляр – завідувач сектору «Центр надання адміністративних послуг» Здолбунівської РДА, Наталія Орлова – начальник Здолбунівського районного управління юстиції, журналісти, інтерни, адміністратори доступу до бібліотечних сервісів, громадські активісти.
В районі створено та діє Центр надання адміністративних послуг. Нещодавно ЗЕОН провів вимірювання рівня публічності роботи Центру надання адміністративних послуг. Дане дослідження проведене в рамках реалізації проекту «Моніторинг якості надання адміністративних послуг та перспектив електронного урядування у Здолбунівському районі», який здійснює Аналітичний центр розвитку міста «ЗЕОН». Реалізація цього проекту стала можливою у результаті перемоги у конкурсі малих грантів «Підтримка місцевих ОГС та громадських ініціативних груп для здійснення демократичних змін в Україні», що проводився у рамках проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив», що здійснюється за фінансової підтримки Європейського Cоюзу та адмініструється РОГО «Комітет виборців України».
З результатами дослідження ви можете ознайомитись у Аналітичному звіті дослідження якості надання адміністративних послуг в Здолбунівському районіАналітичний-звіт.-Якість-надання-адміністративних-послуг

Отож, під час заходу було обговорено шляхи покращення якості надання адміністративних послуг, були озвучені рекомендації для покращення рівня публічності роботи ЦНАП. Зокрема, керівник проекту Анатолій Бондарчук під час презентації результатів дослідження зауважив, що варто розмістити на веб-сайті ЦНАПу інформацію про безоплатний Реєстр адміністративних послуг, який розміщений на Урядовому порталі, про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки. Також варто упорядкувати інформацію, що вже є на сайті. Ще одним висловленим побажання щодо роботи Здолбунівського ЦНАПу було створити електронну чергу та процедуру попереднього запису, тому що кількість бажаючих отримати послуги у ЦНАП збільшується кожного дня. На цю пропозицію начальник ЦНАПу Світлана Муляр відповіла, що усі вищезазначені пропозиції є у проекті подальшого розвитку Центру, деякі будуть реалізовані найближчим часом (інформація на сайті Центру), деякі пізніше (електронна черга) у міру збільшення відвідувачів.
Також під час круглого столу було обговорено створення Комунального підприємства «Здолбунівське реєстраційне бюро» Здолбунівської районної ради Рівненської області. Перед присутніми виступив Мішура Вадим, потенційний директор КП “Здолбунівське реєстраційне бюро” Здолбунівської районної ради, який розповів про особливості роботи майбутнього комунального підприємства. Це питання викликало жваву дискусію. І не тільки у залі, а й у соціальних мережах напередодні. Мова зайшла і про співпрацю та конкуренцію ЦНАПу та КП, прозорість надання послуг та зручності для мешканців. Світлана Муляр та Вадим Мішура пообіцяли детальніше вивчити можливість співпраці обох закладів у перспективі.
Круглий стіл закінчився кавуванням та обговоренням якості надання адміністративних послуг за неформальним спілкуванням.
9 февраля в городе состоялось публичное мероприятие, во время которого были представлены результаты мониторинга качества предоставления административных услуг в Здолбуновском районе и уровня публичности работы Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ)Организатор мероприятия Аналитический центр развития города «ЗЕОН». На мероприятии присутствовали Анатолий Бондарчук – руководитель проекта, Николай Орлов – заместитель председателя Здолбуновской РГА, Светлана Муляр – заведующий сектором «Центр предоставления административных услуг» Здолбуновской РГА, Наталья Орлова – начальник Здолбуновского районного управления юстиции, журналисты, интерны, администраторы доступа к библиотечным сервисам, общественные активисты.
В районе создан и действует Центр предоставления административных послугНещодавно ЗЕОН провел измерения уровня публичности работы Центра предоставления административных послугДане исследование проведено в рамках реализации проекта «Мониторинг качества предоставления административных услуг и перспектив электронного правительства в Здолбуновском районе», который осуществляет Аналитический центр развития города «ЗЕОН»Реализация этого проекта стала возможной в результате победы в конкурсе малых грантов «Поддержка местных ОГО и общественных инициативных групп для осуществления демократических изменений в Украине», который проводился в рамках проекта «Украинская региональная платформа общественных инициатив», что осуществляется при финансовой поддержке Европейского Союза и администрируется РОГО «Комитет избирателей Украины».
С результатами исследования вы можете ознакомиться в Аналитическом отчете исследования качества предоставления административных услуг в Здолбуновском районе: Аналитический отчет.-Качество предоставления административных услуг

Так, во время мероприятия были обсуждены пути улучшения качества предоставления административных услуг, были озвучены рекомендации для улучшения уровня публичности работы ЦНАПЗокрема, руководитель проекта Анатолий Бондарчук в ходе презентации результатов исследования отметил, что стоит разместить на веб-сайте ЦНАПу информацию о бесплатный Реестр административных услуг, который размещен на Правительственном портале, о функционировании круглосуточной Правительственной телефонной довідкиТакож стоит упорядочить информацию, что уже есть на сайтіЩе одним высказанным пожелания относительно работы Здолбуновского ЦНАПу было создать электронную очередь и процедуру предварительной записи, потому что количество желающих получить услуги в ЦПАУ увеличивается каждый дняНа это предложение начальник ЦНАПу Светлана Муляр ответила, что все вышеуказанные предложения есть в проекте дальнейшего развития Центра, некоторые будут реализованы в ближайшее время (информация на сайте Центра), некоторые позже (электронная очередь) по мере увеличения посетителей.
Также во время круглого стола было обсуждено создание Коммунального предприятия «Здолбуновское регистрационное бюро» Здолбуновской районного совета Ровенской области. Перед собравшимися выступил Мишура Вадим, потенциальный директор КП “Здолбуновское регистрационное бюро” Здолбуновской районной совета, который рассказал об особенностях работы будущего коммунального підприємстваЦе вопрос вызвал оживленную дискусіюІ не только в зале, но и в социальных сетях напередодніМова зашла и о сотрудничестве и конкуренцию ЦНАПу и КП, прозрачность предоставления услуг и удобства для жителей..

Рейтинг: 
0
Оценок пока нет

Интересно

Где достать стройматериалы оперативно и недорого
Если вам срочно необходимо приобрести строительные материалы для ремонта, тогда интернет-магазин Большая база стройматериалов – это то, что вам нужно. Здесь ценят каждого покупателя. И совсем неважно, частное это лицо или юридическое. Неважно, каким социальным статусом обладает покупатель и какое положение в обществе занимает. Поэтому в магазине организована возможность возврата товара. Ведь, сотрудники магазина никогда не бросают в беде своих покупателей. Ассортимент магазина это все, что может понадобиться на стройке или в ремонте квартиры ил...

Опрос

Есть ли у вас баня?
Да, есть
38%
Нет, но хочу построить
50%
Нет
13%
Всего голосов: 8