jtayl.org

Расскажи, как делаешь доброе дело – съезди в Европу!

Центр АХАЛАР, PDCS (Словаччина) http://www.pdcs.sk/sk/, і платформа «Добродел» оголошують конкурс спрямований на підтримку ваших позитивних громадських ініціатив. Переможці конкурсу побувають стажуваннях у Польщі або Словаччині.

Навчальні стажування – унікальна нагода впродовж п’яти днів поспілкуватися з колегами з-за кордону, на власні очі побачити та дізнатися про те, як відбувається процес втілення громадських ініціатив у сусідніх країнах, перейняти європейський досвід у цій сфері.
Конкурс стартує 1 лютого 2016 року.
Відбуватиметься він у два етапи:
з 1.02 до 1.05 – для тих, хто прагне отримати новий досвід у Польщі;
з 1.05 до 1.08 – для тих, хто хоче відвідати Словаччину.
Зауважимо, що ви можете взяти участь, як в одному етапі конкурсу, так і в обох.
Поїздки заплановані: у Польщу – у другій половині червня; у Словаччину – у вересні.
Центр АХАЛАР оплатить проживання та харчування учасників, а також близько 80% витрат на транспорт.
Заохочувальні призи передбачені для учасників, які займуть 2 та 3 місця у конкурсі.
Усі переможці конкурсу (1, 2, 3 місця) також отримують чудову нагоду претендувати на позаконкурсну участь в одному з майбутніх семінарів АХАЛАР.
НАШ УЧАСНИК:
1. Втілює будь-яку соціально значиму справу на території України;
Під такою справою розуміється ініціатива, що реалізується на засадах взаємодопомоги людей і поліпшує життя громади загалом або якогось її прошарку (допомога ремонт та будівництво дитячих майданчиків, підтримка переселенців, проведення дозвільних заходів для підлітків та дітей, благодійних курсів іноземної мови, озеленення дворів, волонтерський рух тощо).
2. Готовий зареєструвати або уже зареєстрував свою ініціативу на платформі добрих справ: http://www.dobrodel.org.ua/ і, поки триває конкурс, активно веде сторінку своєї справи на «Добродел» (організатори охоче консультують учасників щодо ведення сторінки своєї справи);
3. Для реєстрації в конкурсі надіслав листа на адресу ahalar@gmail.com з темою «Добродел в Европе» у якому вказав:
назву і номер справи на «Добродел»,
П.І.Б. (так, як записано у закордонному паспорті – латинкою),
електронну адресу,
номер телефону,
контактні дані зі «Skype» чи будь-якої соцмережі (за бажанням).
3. Має дійсний паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
4. Має вік не менше18 років.
* до участі у конкурсі не допусткаються дійсні учасники навчальних програм Території розвитку “Ахалар”.

УМОВИ:
1. Головна умова: бути ентузіастом своєї справи і втілювати ініціативу зі щирим наміром поліпшити життя громади.
2. Справа має бути реально діючою. Організатори конкурсу охоче і в будь-який час відвідують учасників у містах і селах, де втілюються добрі справи і стежать за тим, як «кипить» робота.
3. Від початку конкурсу (або ж з моменту реєстрації вашої справи на «Добродел», якщо ви не встигнете зробити це до початку конкурсу) і до завершення справа має набрати щонайбільше балів рейтингу на платформі http://www.dobrodel.org.ua/.
До уваги братиметься рейтинг учасників за станом на 00:00 30 квітня (перший етап) і 00:00 31 липня (другий етап).

ВАЖЛИВО:
Остаточне рішення з приводу перемоги того чи іншого учасника ухвалюють експерти з України та з-за кордону. Ваша перемога залежатиме від декількох показників:
наскільки добре описана заявка (ваша добра справа);
рейтинг на «Добродел»;
результати моніторингу вашої справи експертною комісію.

Що впливає на ваш рейтинг на «Добродел» під час конкурсу: ваш рейтинг це – щонайбільше людей, які відвідали вашу сторінку на «Добродел», ділилися нею в соцмережах, додавали у «вибране», хотіли допомогти, коментували її та долучалися на допомогу вашому проекту.
Дієвими кроками у посиленні інтересу до сторінки вашої справи будуть зрозумілі тексти, надихаючі фотографії, відео про те, як іде робота з втілення вашої ініціативи. Адже система нараховує бали за оновлення на сторінці, а також коментарі. Важливо, щоб ви показали, як втілюєте свою добру справу максимально ретельно і водночас не «пустими» словами. Описуйте, фотографуйте те, що ви робите разом зі своєю командою ентузіастів, а також демонструйте, як змінюється життя громади завдяки вашій ініціативі.
Про те, як працює платформа «Добродел» і її можливості – читайте на
http://www.dobrodel.org.ua/help.
Також для консультування і зручності учасників – захід під назвою «Конкурс «Добродел в Европе» у соцмережі Facebook, де ви швидко отримаєте відповіді на запитання, що у вас виникатимуть щодо участі в конкурсі, а також розширену інформацію щодо умов та деталей змагання.
Переможці обох етапів конкурсу будуть оголошені найближчим часом після завершення змагань.
Нагадаємо, що конкурс на кращу добру справу відбувається вдруге. Минулого року його переможці взяли участь у стажуваннях у Данії та Польщі. http://ahalar.org/news/518
Інформаційним партнером конкурсу в Україні є портал – Громадський Простір: усе для Третього Сектору.
Контакти: ahalar@gmail.com
Тел.: (0462) 93 44 44
www.ahalar.org

Центр АХАЛАР, PDCS (Словакия) http://www.pdcs.sk/sk/, и платформа «Добродел» объявляют конкурс направлен на поддержку ваших позитивных общественных ініціативПереможці конкурса побывают стажировках в Польше или Словакии.

Учебные стажировки – уникальная возможность в течение пяти дней пообщаться с коллегами из-за рубежа, воочию увидеть и узнать о том, как происходит процесс воплощения общественных инициатив в соседних странах, перенять европейский опыт в этой сфере.
Конкурс стартует 1 февраля 2016 года.
Пройдет он в два этапа:
с 1.02 до 1.05 – для тех, кто стремится получить новый опыт в Польше;
с 1.05 до 1.08 – для тех, кто хочет посетить Словакию.
Заметим, что вы можете принять участие, как в одном этапе конкурса, так и в обеих.
Поездки запланированы: в Польшу – во второй половине июня; в Словакию – в сентябре.
Центр АХАЛАР оплатит проживание и питание участников, а также около 80% расходов на транспорт.
Поощрительные призы предусмотрены для участников, которые займут 2 и 3 места в конкурсе.
Все победители конкурса (1, 2, 3 места) также получают прекрасную возможность претендовать на внеконкурсную участие в одном из будущих семинаров АХАЛАР.
НАШ УЧАСТНИК:
1Втілює любую социально значимую дело на территории Украины;
Под таким делом понимается инициатива, реализуемая на принципах взаимопомощи людей и улучшает жизнь общества в целом или какого-то ее прослойки (помощь ремонт и строительство детских площадок, поддержка переселенцев, проведение разрешительных мероприятий для подростков и детей, благотворительных курсов иностранного языка, озеленение дворов, волонтерское движение и др).
2Готовий зарегистрировать или уже зарегистрировал свою инициативу на платформе добрых дел: http://www.dobrodel.org.ua и, пока длится конкурс, активно ведет страничку своего дела на «Добродел» (организаторы охотно консультируют участников по ведению страницы своего дела);
3Для регистрации в конкурсе направил письмо на адрес ahalar@gmail.com с темой «Добродел в Европе» в котором указал:
название и номер дела на «Добродел»,
П.И.Бы(так, как записано в загранпаспорте – латиницей),
электронный адрес,
номер телефона,
контактные данные «Skype» или любой соцсети (по желанию).
3Має действительный паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
4Має возраст не менше18 лет.
* к участию в конкурсе не допусткаються действительные участники учебных программ развития Территории “Ахалар”.

УСЛОВИЯ:
1Головна условие: быть энтузиастом своего дела и воплощать инициативу с искренним намерением улучшить жизнь общины.
2Справа должно быть реально діючоюОрганізатори конкурса охотно и в любое время посещают участников в городах и селах, где воплощаются добрые дела и следят за тем, как «кипит» работа.
3Від начала конкурса (или же с момента регистрации вашего дела на «Добродел», если вы не успеете сделать это до начала конкурса) и до завершения дело должно набрать максимум баллов рейтинга на платформе http://www.dobrodel.org.ua/.
Во внимание будет браться рейтинг участников по состоянию на 00:00 30 апреля (первый этап) и 00:00 31 июля (второй этап).

ВАЖНО:
Окончательное решение по поводу победы того или иного участника принимают эксперты из Украины и из-за кордонуВаша победа будет зависеть от нескольких показателей:
насколько хорошо описана заявка (ваша доброе дело);
рейтинг на «Добродел»;
результаты мониторинга вашего дела экспертной комиссии
Что влияет на ваш рейтинг на «Добродел» во время конкурса: ваш рейтинг это максимум людей, которые посетили вашу страницу на «Добродел», делились им в соцсетях, добавляли в «избранное», хотели помочь, комментировали ее и приобщались на помощь вашему проекту.
Действенными шагами в усилении интереса к страницы вашего дела будут понятны тексты, вдохновляющие фотографии, видео о том, как идет работа по воплощению вашей ініціативиАдже система начисляет баллы за обновление на странице, а также коментаріВажливо, чтобы вы показали, как претворяете свое доброе дело максимально тщательно и в то же время не «пустыми» словамиОписуйте, фотографируйте то, что вы делаете вместе со своей командой энтузиастов, а также демонстрируйте, как меняется жизнь общины благодаря вашей инициативе.
О том, как работает платформа «Добродел» и ее возможности – читайте на
http://www.dobrodel.org.ua/help.
Также для консультирования и удобства участников – мероприятие под названием «Конкурс «Добродел в Европе» в соцсети Facebook, где вы быстро получите ответы на вопросы, которые у вас будут возникать относительно участия в конкурсе, а также расширенную информацию относительно условий и деталей соревнования.
Победители обоих этапов конкурса будут объявлены в ближайшее время после завершения соревнований.
Напомним, что конкурс на лучшее доброе дело происходит вдругеМинулого года его победители приняли участие в стажировках в Дании и Польше..

Рейтинг: 
0
Оценок пока нет

Интересно

До конца нынешнего года на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) в Тольятти должно заработать новое предприятие - Тольяттинская бумажная фабрика, которая ориентирована на выпуск продукции из макулатуры. Строительство новой фабрики продолжалось около 3 лет, и теперь пусконаладочные работы на объекте близятся к завершению. Объем ежегодной переработки фабрики составит порядка 46 тысяч тонн. Из переработанного сырья фабрика станет производить бумагу для гофрирования, а также гофрокартон в совокупном количестве более 41 тысячи тонн. Отмечается,...

Опрос

Есть ли у вас баня?
Да, есть
29%
Нет, но хочу построить
57%
Нет
14%
Всего голосов: 7