jtayl.org

ProzoRRo: первая аналитика по Здолбуновщине

Однією з найуспішніших та найдієвіших реформ серед тих, які започатковано в Україні впродовж останніх трьох років можна вважати впровадження електронної системи публічних закупівель, котрі повинні замінити паперові держтендери.
І здійснюється дана реформа за допомогою платформи ProZorro. Головний принцип системи ProZorro – «всі бачать все». Тепер бажаючий може дізнатися хто, що і як закуповує за кошти платників податків. Пересічний громадянин можете відслідкувати, що саме закуповує районна поліклініка чи школа, до якої ходять його діти.
1 квітня 2016 набрав чинності Закон України “Про публічні закупівлі” для першої хвилі замовників. Згідно з Законом першими свої закупівлі перевели в систему центральні органи виконавчої влади та природні монополісти. З 1 серпня до системи потрапили закупівлі всіх інших державних замовників. Використання системи є обов’язковим для всіх закупівель вартістю від 200 тис. грн для товарів і послуг, та від 1,5 млн грн – для робіт. Якщо предмет закупівлі має вартість від 50 тис. грн до 200 тис. грн, то замовник зобов’язаний або провести закупівлю через систему, або завантажити в систему детальний звіт про закупівлю.Треба зазначити, що ще за рік роботи в пілотному режимі система ProZorro показала дуже хороші результати: 4,5 тисяч закупівельників провели через систему 84 тисячі тендерів із загальним бюджетом 17 млрд грн і зуміли зекономити 13% від суми бюджету. На сьогодні в системі вже проводять свої закупівлі більше 8 тисячі держзамовників, оголошено понад 162 тисячі торгів, зекономлено майже 3 млрд грн. Тож цифри говорять самі за себе: за півтора роки система довела свою ефективність, хоча і була створена без копійки державних коштів.
Система ProZorro активно почала функціонувати на всіх рівнях держави. Здолбунів City спільно з представниками ProZorro промоніторили та описали основні здобутки та результати роботи системи ProZorro у м. Здолбунів та сусідніх містах.
Ми не перебільшуємо значення системи та роботи з нею, оскільки бачимо в ній і певні недоліки, зокрема щодо неякісного складання техзавдань, що призводить до перемоги неякісних виконавців, заниження вартості робіт нижче логічного мінімуму переможцями, додатковий час на вивчення істинних намірів переможця, претензійна робота і оперативність, та і методика підрахунку зисків від платформи теж є дискусійною. Та все, ж це поки що краще рішення ніж було до того і ми аналізуємо які наслідки використання системи в районі з 1 квітня по листопад ц.року вже є очевидними. Дякуємо за ініціативу та співпрацю спеціалістам ProZorro, які підготували аналітику цієї статті.
Порівняльна таблиця використання системи ProZorro у м. Здолбунів та інших містах Рівненської області

Місто
Очікувана
 вартість лотів
Кіль-ть
лотів
Економія
% економії
Середня кіль-ть
пропозицій на торги

Здолбунів
1 508 205
30
25 221
4%
2,88

Острог
3 034 785
38
158 847
12%
2,85

Дубно
9 499 263
135
996 292
13%
3,47

Нетішин
131 319 053
381
13 924 209
12%
3,43

Костопіль
12 115 614
84
1 036 129
11%
2,55

Сарни
8 448 261
70
665 892
15%
3,7

 

Інформація про предмети товари, роботи та послуги, які найбільш поширені при закупівлях через систему ProZorro у м. Здолбунів

Рейтинги учасників публічних закупівель через систему ProZorro у м. Здолбунів. Топ 5 за оголошеними процедурами

Топ 5 за участю
Топ 5 закупівель
Віталій Мороз
 
Одной из самых успешных и действенных реформ, которые начаты в Украине на протяжении последних трех лет можно считать внедрение электронной системы публичных закупок, которые должны заменить бумажные держтендери.
И осуществляется данная реформа с помощью платформы ProZorroГлавный принцип системы ProZorro – «все видят все»Теперь желающий может узнать кто, что и как закупает за средства плательщиков податківПересічний гражданин можете отследить, что именно закупает районная поликлиника или школа, в которую ходят его дети.
1 апреля 2016 вступил в силу Закон Украины “О публичные закупки” для первой волны замовниківЗгідно Закону первыми перевели свои закупки в систему центральные органы исполнительной власти и природные монополістиЗ 1 августа в систему попали закупки всех других государственных замовниківВикористання системы является обязательным для всех закупок стоимостью от 200 тыс грн для товаров и услуг, и от 1,5 млн грн – для робітЯкщо предмет закупки имеет стоимость от 50 тыс грн до 200 тыс грн, то заказчик обязан либо провести закупку через систему или загрузить в систему детальный отчет о закупке.Надо отметить, что еще за год работы в пилотном режиме система ProZorro показала очень хорошие результаты: 4,5 тысяч закупщиков провели через систему 84 тысячи тендеров с общим бюджетом 17 млрд грн и сумели сэкономить 13% от суммы бюджетуНа сегодня в системе уже проводят свои закупки более 8 тысяч госзаказчиков, объявлено свыше 162 тысячи торгов, сэкономлено почти 3 млрд грнТож цифры говорят сами за себя: за полтора года система доказала свою эффективность, хотя и была создана без копейки государственных средств.
Система ProZorro активно начала функционировать на всех уровнях державиЗдолбунів City совместно с представителями ProZorro промониторили и описали основные достижения и результаты работы системы ProZorro в мЗдолбунів и соседних городах.
Мы не преувеличиваем значение системы и работы с ней, поскольку видим в нем и определенные недостатки, в частности относительно некачественного составления техзадания, что приводит к победе некачественных исполнителей, занижение стоимости работ ниже логического минимума победителями, дополнительное время на изучение истинных намерений победителя, претензионная работа и оперативность, да и методика подсчета выгод от платформы тоже есть дискусійноюТа все, же это пока что лучшее решение чем было до того и мы анализируем последствия использования системы в районе с 1 апреля по ноябрь ц.года уже очевиднимиДякуємо за инициативу и сотрудничество специалистам ProZorro, которые подготовили аналитику этой статьи.
Сравнительная таблица использования системы ProZorro в мЗдолбунів и других городах Ровенской области

Город
Ожидаемая
стоимость лотов
Кіль-ть
лотов
Экономия
% экономии
Средняя кол-во
предложений на торги

Здолбунов
1 508 205
30
25 221
4%
2,88

Острог
3 034 785
38
158 847
12%
2,85

Дубно
9 499 263
135
996 292
13%
3,47

Нетешин
131 319 053
381
13 924 209
12%
3,43

Костополь
12 115 614
84
1 036 129
11%
2,55

Сарны
8 448 261
70
665 892
15%
3,7

 

Информация о предметы товары, работы и услуги, которые наиболее распространены при закупках через систему ProZorro в мЗдолбунів

Рейтинги участников публичных закупок через систему ProZorro в мЗдолбунів..

Рейтинг: 
0
Оценок пока нет

Интересно

Группа компаний "Норильский никель" объявила о старте пуско-наладочных испытаний в рамках создания на дочернем предприятии - Кольской ГИК в Мурманской области - новой высокоэффективной технологии электроэкстракции, позволяющей перейти к использованию в качестве сырья для основного производства никелевого порошка, получаемого в трубчатых печах (НПТП). После внедрения новой технологии, Кольская ГМК сможет изготавливать максимально чистый никель. Проект по модернизации производства будет производиться в несколько очередей, первая из которых долж...

Опрос

Есть ли у вас баня?
Да, есть
38%
Нет, но хочу построить
50%
Нет
13%
Всего голосов: 8