jtayl.org

ProzoRRo: первая аналитика по Здолбуновщине

Однією з найуспішніших та найдієвіших реформ серед тих, які започатковано в Україні впродовж останніх трьох років можна вважати впровадження електронної системи публічних закупівель, котрі повинні замінити паперові держтендери.
І здійснюється дана реформа за допомогою платформи ProZorro. Головний принцип системи ProZorro – «всі бачать все». Тепер бажаючий може дізнатися хто, що і як закуповує за кошти платників податків. Пересічний громадянин можете відслідкувати, що саме закуповує районна поліклініка чи школа, до якої ходять його діти.
1 квітня 2016 набрав чинності Закон України “Про публічні закупівлі” для першої хвилі замовників. Згідно з Законом першими свої закупівлі перевели в систему центральні органи виконавчої влади та природні монополісти. З 1 серпня до системи потрапили закупівлі всіх інших державних замовників. Використання системи є обов’язковим для всіх закупівель вартістю від 200 тис. грн для товарів і послуг, та від 1,5 млн грн – для робіт. Якщо предмет закупівлі має вартість від 50 тис. грн до 200 тис. грн, то замовник зобов’язаний або провести закупівлю через систему, або завантажити в систему детальний звіт про закупівлю.Треба зазначити, що ще за рік роботи в пілотному режимі система ProZorro показала дуже хороші результати: 4,5 тисяч закупівельників провели через систему 84 тисячі тендерів із загальним бюджетом 17 млрд грн і зуміли зекономити 13% від суми бюджету. На сьогодні в системі вже проводять свої закупівлі більше 8 тисячі держзамовників, оголошено понад 162 тисячі торгів, зекономлено майже 3 млрд грн. Тож цифри говорять самі за себе: за півтора роки система довела свою ефективність, хоча і була створена без копійки державних коштів.
Система ProZorro активно почала функціонувати на всіх рівнях держави. Здолбунів City спільно з представниками ProZorro промоніторили та описали основні здобутки та результати роботи системи ProZorro у м. Здолбунів та сусідніх містах.
Ми не перебільшуємо значення системи та роботи з нею, оскільки бачимо в ній і певні недоліки, зокрема щодо неякісного складання техзавдань, що призводить до перемоги неякісних виконавців, заниження вартості робіт нижче логічного мінімуму переможцями, додатковий час на вивчення істинних намірів переможця, претензійна робота і оперативність, та і методика підрахунку зисків від платформи теж є дискусійною. Та все, ж це поки що краще рішення ніж було до того і ми аналізуємо які наслідки використання системи в районі з 1 квітня по листопад ц.року вже є очевидними. Дякуємо за ініціативу та співпрацю спеціалістам ProZorro, які підготували аналітику цієї статті.
Порівняльна таблиця використання системи ProZorro у м. Здолбунів та інших містах Рівненської області

Місто
Очікувана
 вартість лотів
Кіль-ть
лотів
Економія
% економії
Середня кіль-ть
пропозицій на торги

Здолбунів
1 508 205
30
25 221
4%
2,88

Острог
3 034 785
38
158 847
12%
2,85

Дубно
9 499 263
135
996 292
13%
3,47

Нетішин
131 319 053
381
13 924 209
12%
3,43

Костопіль
12 115 614
84
1 036 129
11%
2,55

Сарни
8 448 261
70
665 892
15%
3,7

 

Інформація про предмети товари, роботи та послуги, які найбільш поширені при закупівлях через систему ProZorro у м. Здолбунів

Рейтинги учасників публічних закупівель через систему ProZorro у м. Здолбунів. Топ 5 за оголошеними процедурами

Топ 5 за участю
Топ 5 закупівель
Віталій Мороз
 
Одной из самых успешных и действенных реформ, которые начаты в Украине на протяжении последних трех лет можно считать внедрение электронной системы публичных закупок, которые должны заменить бумажные держтендери.
И осуществляется данная реформа с помощью платформы ProZorroГлавный принцип системы ProZorro – «все видят все»Теперь желающий может узнать кто, что и как закупает за средства плательщиков податківПересічний гражданин можете отследить, что именно закупает районная поликлиника или школа, в которую ходят его дети.
1 апреля 2016 вступил в силу Закон Украины “О публичные закупки” для первой волны замовниківЗгідно Закону первыми перевели свои закупки в систему центральные органы исполнительной власти и природные монополістиЗ 1 августа в систему попали закупки всех других государственных замовниківВикористання системы является обязательным для всех закупок стоимостью от 200 тыс грн для товаров и услуг, и от 1,5 млн грн – для робітЯкщо предмет закупки имеет стоимость от 50 тыс грн до 200 тыс грн, то заказчик обязан либо провести закупку через систему или загрузить в систему детальный отчет о закупке.Надо отметить, что еще за год работы в пилотном режиме система ProZorro показала очень хорошие результаты: 4,5 тысяч закупщиков провели через систему 84 тысячи тендеров с общим бюджетом 17 млрд грн и сумели сэкономить 13% от суммы бюджетуНа сегодня в системе уже проводят свои закупки более 8 тысяч госзаказчиков, объявлено свыше 162 тысячи торгов, сэкономлено почти 3 млрд грнТож цифры говорят сами за себя: за полтора года система доказала свою эффективность, хотя и была создана без копейки государственных средств.
Система ProZorro активно начала функционировать на всех уровнях державиЗдолбунів City совместно с представителями ProZorro промониторили и описали основные достижения и результаты работы системы ProZorro в мЗдолбунів и соседних городах.
Мы не преувеличиваем значение системы и работы с ней, поскольку видим в нем и определенные недостатки, в частности относительно некачественного составления техзадания, что приводит к победе некачественных исполнителей, занижение стоимости работ ниже логического минимума победителями, дополнительное время на изучение истинных намерений победителя, претензионная работа и оперативность, да и методика подсчета выгод от платформы тоже есть дискусійноюТа все, же это пока что лучшее решение чем было до того и мы анализируем последствия использования системы в районе с 1 апреля по ноябрь ц.года уже очевиднимиДякуємо за инициативу и сотрудничество специалистам ProZorro, которые подготовили аналитику этой статьи.
Сравнительная таблица использования системы ProZorro в мЗдолбунів и других городах Ровенской области

Город
Ожидаемая
стоимость лотов
Кіль-ть
лотов
Экономия
% экономии
Средняя кол-во
предложений на торги

Здолбунов
1 508 205
30
25 221
4%
2,88

Острог
3 034 785
38
158 847
12%
2,85

Дубно
9 499 263
135
996 292
13%
3,47

Нетешин
131 319 053
381
13 924 209
12%
3,43

Костополь
12 115 614
84
1 036 129
11%
2,55

Сарны
8 448 261
70
665 892
15%
3,7

 

Информация о предметы товары, работы и услуги, которые наиболее распространены при закупках через систему ProZorro в мЗдолбунів

Рейтинги участников публичных закупок через систему ProZorro в мЗдолбунів..

Рейтинг: 
0
Оценок пока нет

Интересно

Советы по выбору пиломатериалов
Строительство любого загородного дома или дачи не обходится без масштабного процесса закупки пиломатериалов. Именно поэтому очень важно знать основные критерии их выбора, ведь это позволит приобрести качественную продукцию и сэкономить значительную часть бюджета. При этом, немаловажную при выборе роль играет время года, погодные условия и условия хранения материалов. Виды пиломатериалов Все пиломатериалы делятся на две основные группы и могут быть: обрезными; необрезными. При этом, вне зависимости от своего типа, все пиломатериалы отличаются ес...

Опрос

Есть ли у вас баня?
Да, есть
29%
Нет, но хочу построить
57%
Нет
14%
Всего голосов: 7