jtayl.org

Порядок распределения земельных участков для участников АТО в Здолбунове

Депутати міської ради затвердили порядок розподілу земельних ділянок для учасників АТО, що претендують на такі ділянки у Здолбунові.
ДЕ знаходяться ділянки переглянути тут.
Р І Ш Е Н Н Я
Від 23 грудня 2015 року
Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 5, 6, 12 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413 “Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення”, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Порядок розподілу земельних ділянок між учасниками бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, та сім’ям, члени яких загинули під час участі в антитерористичній операції, для передачі земельних ділянок безоплатно у власність (далі – Порядок), що додається.
2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413 “Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення” вважати учасниками бойових дій осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та які отримали статус учасника бойових дій, що підтверджується посвідченням учасника бойових дій.
Міський голова І.О.Ольшевський
Додаток
до рішення міської ради         від 23 грудня 2015року№24
 Порядок 
розподілу  земельних ділянок  між учасниками  бойових дій, які брали безпосередню  участь в антитерористичній  операції, та сім’ями, члени яких загинули  під час участі  в антитерористичній операції, для передачі земельних ділянок безоплатно у власність
 

  1. Цей Порядок визначає процедуру розподілу земельних ділянок між учасниками антитерористичної операції, які отримали статус учасника бойових дій (далі – учасники бойових дій), та сім’ями, члени яких загинули під час участі в АТО, з метою передачі безоплатно у власність земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

       1.1. Учасникам бойових дій можуть бути надані безоплатно у власність земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на територіях, визначених для цієї мети генеральним планом міста Здолбунова, або детальним планом території.
      1.2. У разі, якщо учасник бойових дій скористався правом на безоплатне отримання земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд до моменту прийняття участі в АТО, шляхом отримання майна (будинку) за цивільно-правовими угодами,  то для таких осіб може бути запропонована для передачі безоплатно у власність земельна ділянка на одного  з членів  сім’ї.
      1.3. Дія Порядку поширюється на  членів сім’ї учасника АТО: чоловіка, дружину, дітей, батьків, рідних братів і сестер, діда, бабу, усиновлювачів та усиновлених.
      1.4. Сім’ї, член якої загинув під час участі в АТО, може бути надана безоплатно у власність земельна ділянка. При цьому першочергове право на отримання такої земельної ділянки мають дружина / чоловік або діти загиблого учасника АТО, а в разі їх відсутності – батьки, потім, відповідно, усиновлювачі та усиновлені, рідні брати і сестри, дід та баба.

  1. Здолбунівською міською радою реєструються заяви від учасників АТО в порядку їх надходження. Разом з заявою подається документ, який підтверджує термін перебування особи в зоні АТО та участі  в бойових діях,  та ксерокопія його паспорта. Представники сімей, члени яких загинули під час участі в АТО, додатково надають копії документів, що підтверджують факт наявності сімейних відносин

     2.1 Першочергово виділяються земельні ділянки:
        –  родинам загиблих учасників АТО;
        – учасникам АТО, які зареєстровані в місті Здолбунові.
    2.2 Черговість  та принцип виділення земельних ділянок  визначається  профільною постійною депутатською комісією за рекомендацією  ініціативної групи, яка створена з учасників АТО, членів їх родин та членів Спілки учасників  бойових дій та АТО «УВО» , яка подає списки для проведення  жеребкування.

  1. Розподіл земельних ділянок між учасниками бойових дій та сім’ями, члени яких загинули під час участі в АТО, проводиться шляхом жеребкування.

3.1. Жеребкування проводиться публічно в присутності депутатів Здолбунівської міської ради, учасників бойових дій або їх довірених осіб, членів сімей загиблих учасників АТО.
Здолбунівська міська рада повідомляє про дату, час та місце проведення жеребкування шляхом розміщення оголошення на офіційному сайті Здолбунівської міської ради та в газеті «Нове життя».
3.2. До проведення жеребкування допускаються особи – учасники бойових дій (або їх довірені особи, повноваження яких підтверджені відповідними документами), представники сімей, члени яких загинули під час участі в АТО.
Для участі в жеребкуванні учасники бойових дій зобов’язані пред’явити паспорт та посвідчення учасника бойових дій.
Документи для участі в жеребкуванні повинні бути подані до початку  його проведення.
3.3. Жеребкування проводиться в порядку надходження та дати реєстрації  заяви.
3.4. Після проведення жеребкування учасникам бойових дій та членам сімей загиблих учасників АТО рішенням міської ради  надаються  дозволи  на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність.
3.5. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок розробляються на замовлення учасників бойових дій, представників сімей, члени яких загинули під час участі в АТО, в землевпорядних організаціях.
Проекти землеустрою подаються для затвердження на сесію Здолбунівської  міської ради.
Секретар  ради                                                        В.Капітула
До проведения жеребьевки допускаются лица – участники боевых действий (или их доверенные лица, полномочия которых подтверждены соответствующими документами), представители семей, члены которых погибли во время участия в АТО.
Для участия в жеребьевке участники боевых действий обязаны предъявить паспорт и удостоверение участника боевых действий.
Документы для участия в жеребьевке должны быть поданы до начала его проведения.
3.3 Жеребьевка проводится в порядке поступления и даты регистрации заявления.
3.4 После проведения жеребьевки участникам боевых действий и членам семей погибших участников АТО решением городского совета предоставляются разрешения на разработку проектов землеустройства по отводу земельных участков бесплатно в собственность.
3.5 Проекты землеустройства по отводу земельных участков разрабатываются на заказ участников боевых действий, представителей семей, члены которых погибли во время участия в АТО, в землеустроительных организациях.
Проекты землеустройства подаются для утверждения на сессию Здолбуновской городского совета.
Секретарь совета Капитула..

Рейтинг: 
0
Оценок пока нет

Интересно

10 февраля 2017 года в торжественной обстановке с участием губернатора Курской области Александра Николаевича Михайлова, главы Администрации города Курска Николая Ивановича Овчарова, генерального директора АО "Корпорация "ГРИНН" Николая Николаевича Грешилова, других почетных гостей состоится полное открытие многофункционального торгово-развлекательного, семейно-досугового, спортивно-оздоровительного и гостиничного комплекса МегаГРИНН площадью 235 000 кв. м. В день полного открытия 10 февраля 2017 года заработает и последняя, 3-я очередь МегаГ...

Опрос

Есть ли у вас баня?
Да, есть
38%
Нет, но хочу построить
50%
Нет
13%
Всего голосов: 8