jtayl.org

Об изменении правил и размеров помощи на детей одиноким матерям

З початку 2016 року змінились умови надання допомоги одиноким матерям. Саме тому у січні одинокі мами мусять звернутись до органів праці та соціального захисту населення по місцю реєстрації отримувача допомоги.
Процедура призначення
Кому надається допомога
Право на допомогу мають:
— одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини;
— мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.
Водночас, якщо одинока мати, одинокий усиновлювач, мати (батько) у разі смерті одного з батьків зареєстрували шлюб, за ними зберігається право на отримання допомоги на дітей, які народилися чи були усиновлені до шлюбу, якщо такі діти не були усиновлені чоловіком (дружиною).
-Чи надається допомога у випадку, якщо матір не перебуває в зареєстрованому шлюбі з особою з якою вона веде спільне господарство ?
Потрібно зазначити, що жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, право на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, не має. При реєстрації цією жінкою шлюбу з особою, яка є батьком її дітей, допомога на дітей, народжених від цієї особи, не призначається.
-Чи надається допомога на дітей, які перебувають на повному державному утриманні?
Ні не надається. Водночас якщо дитина, яка перебуває на утриманні в інтернатному закладі за рахунок держави, під час літніх канікул перебуває вдома, зазначена допомога призначається за повні місяці перебування дитини вдома на підставі довідки навчального закладу про те, що дитина в цей час не перебувала на утриманні в інтернатному закладі за рахунок держави.
Куди звертатися за допомогою
Як зазначалось вище, звертатись за призначенням необхідно до органів праці та соціального захисту населення по місцю реєстрації отримувача допомоги. Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органі праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.
Важливо врахувати, що допомога на дітей одиноким матерям призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги.
Перелік документів необхідних для отримання допомоги
Для призначення допомоги на дітей одиноким матерям до органу праці та соціального захисту населення подаються такі документи:
1) заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінпраці;
2) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або документ про народження, виданий компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку;
3) копія свідоцтва про народження дитини;
4) довідка про проживання дитини з матір’ю, видана за місцем проживання сім’ї. У разі неможливості одержати таку довідку орган праці та соціального захисту населення здійснює обстеження сім’ї за місцем проживання і складає акт із зазначенням факту проживання дитини з матір’ю. У разі, коли дитина навчається за межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному державному утриманні, замість довідки про проживання дитини з матір’ю подається довідка з місця проживання матері та довідка з місця проживання (навчання) дитини.
Мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію, подають копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не одержують на дітей зазначені пенсії.

Умови припинення виплати допомоги
Виплата цієї допомоги припиняється у разі:
— позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
— позбавлення волі отримувача допомоги за вироком суду;
— скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;
— реєстрації дитиною шлюбу до досягнення нею 18-річного віку;
— надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності у випадках, передбачених законом;
— смерті дитини;
— смерті отримувача допомоги.
Виплата допомоги на дітей одиноким матерям (батькам) зупиняється у разі:
— тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;
— відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;
— тимчасового працевлаштування дитини.
Виплата допомоги припиняється або зупиняється на підставі поданих обґрунтованих пропозицій органу опіки та піклування чи державного соціального інспектора органу праці та соціального захисту населення з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу.
Строк протягом якого виплачується допомога
Допомога на дітей одиноким матерям призначається з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 18-річного віку (якщо діти навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I — IV рівня акредитації, — до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) включно.
Потрібно пам’ятати, що виплата допомоги в розмірі, що перевищує мінімальний, здійснюється протягом шести календарних місяців. Якщо особа, якій призначена допомога, після закінчення зазначеного строку не підтвердила право на призначення допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний, допомога виплачується у мінімальному розмірі.
Розмір допомоги на дитину одинокій матері
Допомога на дітей одиноким матерям надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.
Середньомісячний сукупний дохід сім’ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що затверджується наказом Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіном, Мінмолодьспортом та Держкомстатом.
До складу сім’ї особи, що звертається за призначенням зазначеної допомоги, включаються чоловік (дружина); рідні, усиновлені та підопічні діти віком до 18 років, а також діти віком до 23 років, які навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I — IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах і не мають власних сімей незалежно від місця проживання або реєстрації; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.
Таким чином, починаючи з 01.01.2016 року, не має розрізнення у цій допомозі: мінімальна сума та максимальна сума.
Допомога надається, у випадку якщо є різниця між середньомісячним доходом сімї та прожитковим мінімумом для дитини, тобто по суті допомога залежить від доході родини за шість місяців перед зверненням до УПСЗ.
Прожитковий мінімум на дитину
Категорія дітей 01.01.2016 01.05.2016 01.12.2016 01.12.2016
Діти віком до 6-ти років 1167 грн. 1228 грн. 1313 грн.
Діти віком від 6 до 18 років 1455 грн. 1531 грн. 1637 грн.
Діти віком від 18 до 23 років 1378 грн. 1450 грн. 1550 грн.
Приклад розрахунку:
Сім’я складається з 3 осіб (двоє дітей – 10 та 5 років та мати, яка є одинокою по відношенню до обох дітей), середньомісячний дохід сім’ї – 2000 грн. — на всю родину.
На 1 члена родини середньомісячний дохід складатиме: 2000 грн/3 чоловіка= 666,67 грн.
Середньомісячний дохід визначається на підстві сумування всіх доходів родини за попередні шість місяців перед зверненням за допомогою та діленням суми всіх цих доходів за шість місяців на 6, тобто визначаєте середню суму ваших доходів за один місяць.
Які доходи враховуєте, а які ні, визначено в Методиці: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0112-02
На дитину 5 років визначаємо розмір допомоги одинокій матері: 1167 грн (прожитковий мінімум-показник в таблиці вище) — 666,67 грн= 500,33 грн.
На дитину 10 років визначаємо розмір допомоги одинокій матері: 1455 грн (прожитковий мінімум-показник в таблиці вище) — 666,67 грн= 788,33 грн.
Отже, на дитину 5 та 10 років така жінка буде отримувати 500,33 грн та 788,33 грн. відповідно, всі шість місяців. Потім вона поновлює свої доходи в УПСЗ і допомогу їй будуть перераховувати вже по новим доходам.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Протягом січня місяця 2016 року планується ввести в дію постанови Кабінету Міністрів України які регулюватимуть нові механізми призначення зазначених державних допомог та посилять адресність надання такої підтримки в кожному конкретному випадку. Після введення в дію даних нормативних актів одержувачі цих допомог повинні звернутись до органів соціального захисту населення для призначення допомоги згідно вищезазначених нововведень протягом січня — березня 2016 року. При цьому зазначені допомоги будуть призначатись з 1 січня 2016 року незалежно від дати звернення, але не пізніше звернення до 1 квітня 2016 року.
Одночасно варто зазначити, що до прийняття нормативно-правових актів державні допомоги на дітей одиноким матерям з 1 січня 2016 року виплачуватись не будуть.
Нормативно-правові документи, які можуть бути корисними щодо призначення і виплати допомоги одиноким матерям:
Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2811-12&p=1270204897733506
Постанова Кабінету міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1751-2001-%EF&p=1270204897733506
Если лицо, которому назначена помощь, после окончания указанного срока не подтвердила право на назначение помощи в размере, превышающем минимальный, помощь выплачивается в минимальном размере.
Размер пособия на ребенка одинокой матери
Помощь на детей одиноким матерям предоставляется в размере, который равен разнице между 100 процентами прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев.
Среднемесячный совокупный доход семьи определяется согласно Методике исчисления совокупного дохода семьи для всех видов социальной помощи, утверждаемым приказом Минтруда, Минэкономики, Минфином, Мінмолодьспортом и Госкомстатом.
В состав семьи лица, которое обращается за назначением указанного пособия, включаются муж (жена); родные, усыновленные и подопечные дети в возрасте до 18 лет, а также дети в возрасте до 23 лет, которые учатся за дневной формой в высших учебных заведениях I — IV уровня аккредитации и профессионально-технических учебных заведениях и не имеют собственных семей независимо от места проживания или регистрации; неженатые совершеннолетние дети, которые признаны инвалидами с детства I и II группы или инвалидами I группы и проживают вместе с родителями; нетрудоспособные родители мужа и жены, которые проживают вместе с ними и находятся на их иждивении в связи с отсутствием собственных доходов; женщина и мужчина, которые проживают одной семьей, не состоят в браке, но имеют общих детей.
Таким образом, начиная с 01.01.2016 года, не имеет различия в этой помощи: минимальная сумма и максимальная сумма.
Помощь предоставляется, в случае если разница между среднемесячным доходом семьи и прожиточным минимумом для ребенка, то есть по сути помощь зависит от доходов семьи за шесть месяцев перед обращением в УПСЗ.
Прожиточный минимум на ребенка
Категория детей 01.01.2016 01.05.2016 01.12.2016 01.12.2016
Дети в возрасте до 6-ти лет 1167 грн1228 грн1313 грн.
Дети в возрасте от 6 до 18 лет 1455 грн1531 грн1637 грн.
Дети в возрасте от 18 до 23 лет 1378 грн1450 грн1550 грн.
Пример расчета:
Семья состоит из 3 человек (двое детей – 10 и 5 лет и мать, которая является матерью по отношению к обоих детей), среднемесячный доход семьи – 2000 грн— на всю семью.
На 1 члена семьи среднемесячный доход будет составлять: 2000 грн/3 человека= 666,67 грн.
Среднемесячный доход определяется на основании суммирования всех доходов семьи за предыдущие шесть месяцев перед обращением за помощью и делением суммы всех этих доходов за шесть месяцев на 6, то есть определяете среднюю сумму ваших доходов за один месяц.
Какие доходы учитываете, а какие нет-определено в Методике: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0112-02
На ребенка 5 лет определяем размер пособия одинокой матери: 1167 грн (прожиточный минимум-показатель в таблице выше) — 666,67 грн= 500,33 грн.
На ребенка 10 лет определяем размер пособия одинокой матери: 1455 грн (прожиточный минимум-показатель в таблице выше) — 666,67 грн= 788,33 грн.
Следовательно, на ребенка 5 и 10 лет такая женщина будет получать 500,33 грн и 788,33 грнвідповідно, все шесть місяцівПотім она возобновляет свои доходы в УПСЗ и помощь ей будут перечислять уже по новым доходам.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В течение января месяца 2016 года планируется ввести в действие постановления Кабинета Министров Украины, которые будут регулировать новые механизмы назначения указанных государственных пособий и усилят адресность предоставления такой поддержки в каждом конкретном випадкуПісля введения в действие данных нормативных актов получатели этих пособий необходимо обратиться в органы социальной защиты населения для назначения помощи согласно вышеупомянутых нововведений в течение января — марта 2016 годапри этом указанные пособия будут назначаться с 1 января 2016 года независимо от даты обращения, но не позднее обращения до 1 апреля 2016 года.
Одновременно стоит отметить, что до принятия нормативно-правовых актов государственные пособия на детей одиноким матерям с 1 января 2016 года выплачиваться не будут.
Нормативно-правовые документы, которые могут быть полезными относительно назначения и выплаты помощи одиноким матерям:
Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми»
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2811-12&p=1270204897733506
Постановление Кабинета министров Украины от 27 декабря 2001 рN 1751 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми»
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1751-2001-%EF&p=1270204897733506..

Рейтинг: 
0
Оценок пока нет

Интересно

Проектирование современного скейт-парка
Современная молодежь зачастую увлекается активными видами спорта – катанием на роликах, скейтбордах, велосипедах, гироскутерах и другом транспорте. Однако для того, чтобы катание приносило удовольствие и плоды в спортивном плане, но не стало причиной возникновения травм, необходимо позаботиться об оборудовании специальной площадки. Кроме того, правильно оборудованная площадка может стать плацдармом для проведения спортивных мероприятий – соревнований и конкурсов. Этапы строительства скейт-парка Строительство современного скейт-парка подразумева...

Опрос

Есть ли у вас баня?
Да, есть
29%
Нет, но хочу построить
57%
Нет
14%
Всего голосов: 7