jtayl.org

Маршруток “Киев-Экспресс” стало вдвое меньше

“Маршрутка-привид, безрозмірна маршрутка”..як тільки не називають маршрутки які курсують по Здолбунову в рамках ініціативи міського голови Ігоря Ольшевського. Він перед виборами минулоріч обіцяв і запустив маршрутку по Здолбунову. Ледь не комуністичну, возили безкоштовно пільговиків до виборів. Возити продовжили і після виборів, тільки ось тепер перевізнику почали відшкодовувати кошти за таких пасажирів і суми ці в рази були більші ніж на самому популярному маршруті «Здолбунів-Рівне».
Так в матеріалі Ольги Ферар  http://zdolbunivcity.net/bezrozmirna-sotsialna-marshrutka-u-zdolbunovi/ пораховано, що  «відповідно до звітності, всього два автобуси «Здолбунів-Експрес» легко перевозять більше 1000 пасажирів у день, що і підтверджують акти обстежень. Наприклад, пасажиропотік у червні становив 33694 пасажири (для порівняння, населення міста – 25 тисяч), із яких 55 відсотків  – 18532 пільговики»
Якби хто хотіли би перевірити куди йдуть бюджетні гроші то змогли би перевірити чи може дві маршрутки за день перевезти 1000 пасажирів. Однак ні в кого такого бажання не виникло.
Та, здавалось би, возити ті тисячі пасажирів і возити. Додавати ще маршруток і життю радіти. Так ні ж, з 1 жовтня перевізник залишає лише ОДНУ маршрутку, яка буде здійснювати декілька рейсів в день.
Рішення про такі зміни затвердив виконком Здолбунівської міської ради.
Підставами вважають листи перевізника і комунального підприємства, яке відповідальне за організацію роботи такого маршруту.
А ось і саме рішення виконкому.
                      У К Р А Ї Н А
з д о л б у н і в с ь к а  м і с ь к а  р а д а
р і в н е н с ь к о ї  о б л а с т і
В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
 
Від 28 вересня   2016 року                                                                     №
Про організацію роботи міського
автобусного маршруту  «Здолбунів – експрес»
Враховуючи  звернення перевізника ФОП Малахова В.П., вивчивши лист керівника комунального підприємства «Здолбунівське»  керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 №176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», статтями 28,29,30 Закону України «Про місцеве самоврядування», Законом України «Про автомобільний транспорт» та  відповідно до Протоколу№3 від 20.09.2016 року  засідання міського конкурсного комітету з визначення перевізників на міському автобусному маршруті загального користування, утвореного за розпорядженням міського голови від 12.10.2015 року №150 виконавчий комітет міської ради,
В И Р І Ш И В:

 1. З 01.10 2016 року запровадити курсування одного маршрутного автобусу «Здолбунів-експрес» за маршрутом від вулиці Старомильської до магазину «Берізка».
 2. Затвердити графік руху автобуса «Здолбунів-експрес» відповідно до додатку 2.
 3. Покласти відповідальність за інформаційне забезпечення щодо змін в  організації та функціонуванні міського автобусного маршруту «Здолбунів – експрес» на керівника  комунального підприємства «Здолбунівське».
 4. Перевізнику Малахову Віктору Яковичу:

– з 01. 10. 2016 року внести зміни у  рух  міського автобуса «Здолбунів – експрес», відповідно до пункту 2 даного рішення;
– організувати  інформаційне забезпечення в автобусі  щодо  зміни графіка   руху.

 1. Керівнику комунального підприємства  «Здолбунівське»:

до 01.10.2016 року забезпечити населення міста   інформацією  щодо зміни графіка роботи маршрутного автобуса «Здолбунів-експрес» відповідно до пункту 2 даного рішення;
– постійно здійснювати контроль за дотриманням графіку руху автобуса «Здолбунів-експрес»;
щомісяця здійснювати контрольні поїздки ( заміри) щодо кількості перевезених учнів та студентів.

 1. Вартість проїзду у міському автобусному таксі «Здолбунів-експрес» встановлено відповідно  до  рішення  виконавчого комітету від 22.06.2016 року

№ 125 «Про вартість проїзду у міському автобусному маршрутному таксі «Здолбунів-експрес».

 1. Порядок  компенсаційних виплат за пільговий проїзд учнів, студентів та пенсіонерів здійснювати у відповідності до рішення виконавчого комітету від 27.01.2016 року №27 «Про порядок здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд учнів та студентів міста, які користуватимуться міським автобусом «Здолбунів-експрес» з доповненнями  23.04.2016 року.
 2. Рішення виконавчого комітету №26 від 27.01.2016 року «Про організацію роботи міського автобусного маршруту  «Здолбунів – експрес» вважати таким, що втратило чинність.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кондратюка В.В., а організацію виконання на керівника КП «Здолбунівське» Потапчука С.В.

Міський голова                                                             І.О.Ольшевський
Ось графік руху маршрутки:                                                                                                                                                                                            Графік  руху
маршрутного автобуса «Здолбунів-експрес»
з вулиці Старомильської
 


п/п
м-н «Берізка»
АС
 
Старомильськ
АС6.35
6.50

1.
7.25
7.45
8.00
8.15

2.
8.40
9.00
9.25
9.40

3.
9.55
перерва

4.
12.00
12.20
12.40
12.55

5
13.20
13.40
14.20
14.35

6
15.00
перерва

7


17.00
17.15

8
17.45
18.05
18.20

Краще всіх цей графік проаналізують батьки школярів, оскільки в першу чергу їх дітей має возити цей маршрут. І напевне з ними треба було порадитись до прийняття цих змін. Може так і було, не знаємо, але уроки в школах починаються о 8.30 і судячи із графіку на початок їх мають змогу потрапити лише частина школярів які встигнуть від АС о 8.15 доїхати до декількох шкіл міста, а ті хто з іншої частини міста і околиць добираються до шкіл або мають відправляти своїх чад за годину до початку першого уроку або йти пішком.
Те ж саме і з закінченням уроків. Добратися додому зможуть або самі найменші або самі спритні, решта ризикують потрапити на перерву.
Гуртки, музична школа – на 14-16 години уроки –  в графіку – перерва. Спортивні секції після 18-ї, в графіку -рейсів не передбачено.
Та і платоспроможні пасажири, які закінчують роботи о 18-18.15 шансів під’їхати додому не мають.
То КОГО буде возити цей маршрут???? Посеред робочого дня пенсіонерів???
2016 года внести изменения в движение городского автобуса «Киев – экспресс», согласно пункта 2 данного решения;
– организовать информационное обеспечение в автобусе по изменению графика движения.

 • Руководителю коммунального предприятия «Здолбуновское»:
 • до 01.10.2016 года обеспечить население города информацией относительно изменения графика работы маршрутного автобуса «Киев-экспресс» согласно пункта 2 данного решения;
  – постоянно осуществлять контроль за соблюдением графика движения автобуса «Киев-экспресс»;
  ежемесячно осуществлять контрольные поездки ( замеры) по количеству перевезенных учащихся и студентов.

 • Стоимость проезда в городском автобусном такси «Киев-экспресс» установлен согласно решения исполнительного комитета от 22.06.2016 года
 • № 125 «О стоимости проезда в городском автобусном маршрутном такси «Киев-экспресс».

 • Порядок компенсационных выплат за льготный проезд учащихся, студентов и пенсионеров осуществлять в соответствии с решение исполнительного комитета от 27.01.2016 года №27 «О порядке осуществления компенсационных выплат за льготный проезд учащихся и студентов города, которые будут пользоваться городским автобусом «Киев-экспресс» с дополнениями 23.04.2016 года.
 • Решение исполнительного комитета №26 от 27.01.2016 года «Об организации работы городского автобусного маршрута «Киев – экспресс» считать утратившим силу.
 • Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Кондратюка В.В., а организацию выполнения на руководителя КП «Здолбуновское» Потапчука С.В.
 • Городской голова И.А.Ольшевский
  Вот график движения маршрутки: График движения
  маршрутного автобуса «Киев-экспресс»
  с улицы Старомильської
   


  п/п
  м-н «Березка»
  АС

  Старомильськ
  АС  6.35
  6.50

  1.
  7.25
  7.45
  8.00
  8.15

  2.
  8.40
  9.00
  9.25
  9.40

  3.
  9.55
  перерыв

  4.
  12.00
  12.20
  12.40
  12.55

  5
  13.20
  13.40
  14.20
  14.35

  6
  15.00
  перерыв

  7


  17.00
  17.15

  8
  17.45
  18.05
  18.20

  Лучше всех этот график проанализируют родители школьников, поскольку в первую очередь их детей должен возить этот маршруте наверное с ними нужно было посоветоваться до принятия этих змінМоже так и было, не знаем, но уроки в школах начинаются в 8.30 и судя по графику на начало их имеют возможность попасть лишь часть школьников которые успеют от АС в 8.15 доехать до нескольких школ города, а те кто из другой части города и окрестностей добираются до школ или должны отправлять своих чад за час до начала первого урока или идти пешком.
  То же самое и с окончанием уроківДобратися домой смогут или самые маленькие или самые ловкие, остальные рискуют попасть на перерыв.
  Кружки, музыкальная школа – на 14-16 часов уроки – в графике – перерваСпортивні секции после 18-й, в графике рейсов не предусмотрено.
  Да и платежеспособные пассажиры, которые заканчивают работы в 18-18.15 шансов подъехать домой не имеют.
  То КОГО будет возить этот маршрут???? Посреди рабочего дня пенсионеров???..

  Рейтинг: 
  0
  Оценок пока нет

  Интересно

  Проведение водоснабжения и канализации в доме
  Владельцы загородных домов и дач очень часто сталкиваются с вопросами, которые касаются организации и проведения систем водоснабжения, канализации и отопления. В особенности остро проблема становится в случае отсутствия централизованных систем, к которым можно подключить дом. Проектирование сетей водоснабжения и канализации Системы водоснабжения и канализации проектируются либо в доме, который еще не был сдан в эксплуатацию, либо же в доме, в котором уже проживают люди. Нельзя спорить с тем, что проектирование инженерных сетей на начальном этап...

  Опрос

  Есть ли у вас баня?
  Да, есть
  38%
  Нет, но хочу построить
  50%
  Нет
  13%
  Всего голосов: 8