jtayl.org

Маршруток “Киев-Экспресс” стало вдвое меньше

“Маршрутка-привид, безрозмірна маршрутка”..як тільки не називають маршрутки які курсують по Здолбунову в рамках ініціативи міського голови Ігоря Ольшевського. Він перед виборами минулоріч обіцяв і запустив маршрутку по Здолбунову. Ледь не комуністичну, возили безкоштовно пільговиків до виборів. Возити продовжили і після виборів, тільки ось тепер перевізнику почали відшкодовувати кошти за таких пасажирів і суми ці в рази були більші ніж на самому популярному маршруті «Здолбунів-Рівне».
Так в матеріалі Ольги Ферар  http://zdolbunivcity.net/bezrozmirna-sotsialna-marshrutka-u-zdolbunovi/ пораховано, що  «відповідно до звітності, всього два автобуси «Здолбунів-Експрес» легко перевозять більше 1000 пасажирів у день, що і підтверджують акти обстежень. Наприклад, пасажиропотік у червні становив 33694 пасажири (для порівняння, населення міста – 25 тисяч), із яких 55 відсотків  – 18532 пільговики»
Якби хто хотіли би перевірити куди йдуть бюджетні гроші то змогли би перевірити чи може дві маршрутки за день перевезти 1000 пасажирів. Однак ні в кого такого бажання не виникло.
Та, здавалось би, возити ті тисячі пасажирів і возити. Додавати ще маршруток і життю радіти. Так ні ж, з 1 жовтня перевізник залишає лише ОДНУ маршрутку, яка буде здійснювати декілька рейсів в день.
Рішення про такі зміни затвердив виконком Здолбунівської міської ради.
Підставами вважають листи перевізника і комунального підприємства, яке відповідальне за організацію роботи такого маршруту.
А ось і саме рішення виконкому.
                      У К Р А Ї Н А
з д о л б у н і в с ь к а  м і с ь к а  р а д а
р і в н е н с ь к о ї  о б л а с т і
В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
 
Від 28 вересня   2016 року                                                                     №
Про організацію роботи міського
автобусного маршруту  «Здолбунів – експрес»
Враховуючи  звернення перевізника ФОП Малахова В.П., вивчивши лист керівника комунального підприємства «Здолбунівське»  керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 №176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», статтями 28,29,30 Закону України «Про місцеве самоврядування», Законом України «Про автомобільний транспорт» та  відповідно до Протоколу№3 від 20.09.2016 року  засідання міського конкурсного комітету з визначення перевізників на міському автобусному маршруті загального користування, утвореного за розпорядженням міського голови від 12.10.2015 року №150 виконавчий комітет міської ради,
В И Р І Ш И В:

 1. З 01.10 2016 року запровадити курсування одного маршрутного автобусу «Здолбунів-експрес» за маршрутом від вулиці Старомильської до магазину «Берізка».
 2. Затвердити графік руху автобуса «Здолбунів-експрес» відповідно до додатку 2.
 3. Покласти відповідальність за інформаційне забезпечення щодо змін в  організації та функціонуванні міського автобусного маршруту «Здолбунів – експрес» на керівника  комунального підприємства «Здолбунівське».
 4. Перевізнику Малахову Віктору Яковичу:

– з 01. 10. 2016 року внести зміни у  рух  міського автобуса «Здолбунів – експрес», відповідно до пункту 2 даного рішення;
– організувати  інформаційне забезпечення в автобусі  щодо  зміни графіка   руху.

 1. Керівнику комунального підприємства  «Здолбунівське»:

до 01.10.2016 року забезпечити населення міста   інформацією  щодо зміни графіка роботи маршрутного автобуса «Здолбунів-експрес» відповідно до пункту 2 даного рішення;
– постійно здійснювати контроль за дотриманням графіку руху автобуса «Здолбунів-експрес»;
щомісяця здійснювати контрольні поїздки ( заміри) щодо кількості перевезених учнів та студентів.

 1. Вартість проїзду у міському автобусному таксі «Здолбунів-експрес» встановлено відповідно  до  рішення  виконавчого комітету від 22.06.2016 року

№ 125 «Про вартість проїзду у міському автобусному маршрутному таксі «Здолбунів-експрес».

 1. Порядок  компенсаційних виплат за пільговий проїзд учнів, студентів та пенсіонерів здійснювати у відповідності до рішення виконавчого комітету від 27.01.2016 року №27 «Про порядок здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд учнів та студентів міста, які користуватимуться міським автобусом «Здолбунів-експрес» з доповненнями  23.04.2016 року.
 2. Рішення виконавчого комітету №26 від 27.01.2016 року «Про організацію роботи міського автобусного маршруту  «Здолбунів – експрес» вважати таким, що втратило чинність.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кондратюка В.В., а організацію виконання на керівника КП «Здолбунівське» Потапчука С.В.

Міський голова                                                             І.О.Ольшевський
Ось графік руху маршрутки:                                                                                                                                                                                            Графік  руху
маршрутного автобуса «Здолбунів-експрес»
з вулиці Старомильської
 


п/п
м-н «Берізка»
АС
 
Старомильськ
АС6.35
6.50

1.
7.25
7.45
8.00
8.15

2.
8.40
9.00
9.25
9.40

3.
9.55
перерва

4.
12.00
12.20
12.40
12.55

5
13.20
13.40
14.20
14.35

6
15.00
перерва

7


17.00
17.15

8
17.45
18.05
18.20

Краще всіх цей графік проаналізують батьки школярів, оскільки в першу чергу їх дітей має возити цей маршрут. І напевне з ними треба було порадитись до прийняття цих змін. Може так і було, не знаємо, але уроки в школах починаються о 8.30 і судячи із графіку на початок їх мають змогу потрапити лише частина школярів які встигнуть від АС о 8.15 доїхати до декількох шкіл міста, а ті хто з іншої частини міста і околиць добираються до шкіл або мають відправляти своїх чад за годину до початку першого уроку або йти пішком.
Те ж саме і з закінченням уроків. Добратися додому зможуть або самі найменші або самі спритні, решта ризикують потрапити на перерву.
Гуртки, музична школа – на 14-16 години уроки –  в графіку – перерва. Спортивні секції після 18-ї, в графіку -рейсів не передбачено.
Та і платоспроможні пасажири, які закінчують роботи о 18-18.15 шансів під’їхати додому не мають.
То КОГО буде возити цей маршрут???? Посеред робочого дня пенсіонерів???
2016 года внести изменения в движение городского автобуса «Киев – экспресс», согласно пункта 2 данного решения;
– организовать информационное обеспечение в автобусе по изменению графика движения.

 • Руководителю коммунального предприятия «Здолбуновское»:
 • до 01.10.2016 года обеспечить население города информацией относительно изменения графика работы маршрутного автобуса «Киев-экспресс» согласно пункта 2 данного решения;
  – постоянно осуществлять контроль за соблюдением графика движения автобуса «Киев-экспресс»;
  ежемесячно осуществлять контрольные поездки ( замеры) по количеству перевезенных учащихся и студентов.

 • Стоимость проезда в городском автобусном такси «Киев-экспресс» установлен согласно решения исполнительного комитета от 22.06.2016 года
 • № 125 «О стоимости проезда в городском автобусном маршрутном такси «Киев-экспресс».

 • Порядок компенсационных выплат за льготный проезд учащихся, студентов и пенсионеров осуществлять в соответствии с решение исполнительного комитета от 27.01.2016 года №27 «О порядке осуществления компенсационных выплат за льготный проезд учащихся и студентов города, которые будут пользоваться городским автобусом «Киев-экспресс» с дополнениями 23.04.2016 года.
 • Решение исполнительного комитета №26 от 27.01.2016 года «Об организации работы городского автобусного маршрута «Киев – экспресс» считать утратившим силу.
 • Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Кондратюка В.В., а организацию выполнения на руководителя КП «Здолбуновское» Потапчука С.В.
 • Городской голова И.А.Ольшевский
  Вот график движения маршрутки: График движения
  маршрутного автобуса «Киев-экспресс»
  с улицы Старомильської
   


  п/п
  м-н «Березка»
  АС

  Старомильськ
  АС  6.35
  6.50

  1.
  7.25
  7.45
  8.00
  8.15

  2.
  8.40
  9.00
  9.25
  9.40

  3.
  9.55
  перерыв

  4.
  12.00
  12.20
  12.40
  12.55

  5
  13.20
  13.40
  14.20
  14.35

  6
  15.00
  перерыв

  7


  17.00
  17.15

  8
  17.45
  18.05
  18.20

  Лучше всех этот график проанализируют родители школьников, поскольку в первую очередь их детей должен возить этот маршруте наверное с ними нужно было посоветоваться до принятия этих змінМоже так и было, не знаем, но уроки в школах начинаются в 8.30 и судя по графику на начало их имеют возможность попасть лишь часть школьников которые успеют от АС в 8.15 доехать до нескольких школ города, а те кто из другой части города и окрестностей добираются до школ или должны отправлять своих чад за час до начала первого урока или идти пешком.
  То же самое и с окончанием уроківДобратися домой смогут или самые маленькие или самые ловкие, остальные рискуют попасть на перерыв.
  Кружки, музыкальная школа – на 14-16 часов уроки – в графике – перерваСпортивні секции после 18-й, в графике рейсов не предусмотрено.
  Да и платежеспособные пассажиры, которые заканчивают работы в 18-18.15 шансов подъехать домой не имеют.
  То КОГО будет возить этот маршрут???? Посреди рабочего дня пенсионеров???..

  Рейтинг: 
  0
  Оценок пока нет

  Интересно

  В Кургане 22 декабря состоялось торжественное открытие фармацевтического завода "Велфарм", на котором присутствовал и губернатор области А. Кокорин. Новое предприятие будет выпускать не менее 60 видов лекарственных препаратов. При этом 37 из них до этого на территории России на производились, что позволяет расценивать проект как соответствующий программе импортозамещения. Объем инвестиций в реализацию проекта - 1 миллиард 100 миллионов рублей. Лекарства, которые планирует выпускать новое предприятие, будут предназначены для лечения сердечно-сос...

  Опрос

  Есть ли у вас баня?
  Да, есть
  29%
  Нет, но хочу построить
  57%
  Нет
  14%
  Всего голосов: 7