jtayl.org

Людям не хватает знаний об изменениях в управлении их жильем

Письмово, усно, телефонним зв’язком до редакції ЗС надходять повідомлення про збори в будинках, підписання документів людям, що представляються управителями тощо. Ось, наприклад, лист, що надійшов вчора.
Шановні журналісти, хочу звернутися до Вас з проханням висвітлити наболіле питання! Я, мешканка будинку № 31 по вул. Шкільній, людина пенсійного віку і переживаю за подальшу долю свого житла.
Недавно до мене в квартиру приходили люди, назвалися представниками «……управління» (відредаговано ЗС) і просили поставити підпис за їхнє підприємство. Я підписалася, але толком не знаю за що!
А вчора, 20 квітня, до нашого будинку приходили представники іншої управляючої компанії, але ніяких підписів не збирали! (відредаговано ЗС)
Після цих зборів, наші мешканці, мої сусіди, стали переживати за долю будинку і за ті підписи, що збирало так зване «……управління», чи це не шахраї, завтра позабирають наші квартири. Мені, навіть, довелося пити заспокійливе.
Дуже прошу Вас допомогти мені пенсіонерці, і таким же як я жителям! Роз’ясніть нам, що робити і до кого звертатися, щоб спати спокійно і не переживати за свою кровно зароблену квартиру!
З інших будинків розповіді про інші компанії, що теж хочуть управляти будинками і теж висловлюється хвилювання про долю квартир.
В усій цій ситуації зрозуміло те, що мало кому що зрозуміло :)
Звідси декілька відповідей і пропозицій:

 1. НІЧОГО не підписуйте, якщо не знаєте що підписуєте
 2. Згідно прийнятих рішень Здолбунівською міською радою, функцію РОЗЯСНЕННЯ можливостей для жителів створювати ОСББ чи підписувати угоду з управителями покладено на КП Міське будинкоуправління, а також методична допомога у створенні ОСББ
 3. Створюйте ОСББ
 4. Не можете створити ОСББ – вивчайте інформацію про потенційного управителя, того, хто в майбутньому зможе якісно допомагати вашому будинку існувати і покращуватися
 5. Читайте, вивчайте досвід інших

Для всіх зацікавлених Здолбунівська РДА, громадські експерти в галузі ЖКГ проведуть у травні відкритий семінар з питань управління ЖИТЛОМ. Прочитайте інформацію-анонс, наведену нижче і реєструйтесь, ЩОБ ДІЗНАТИСЯ З ПЕРШИХ ВУСТ як правильно діяти в тій чи іншій ситуації.
Управління багатоквартирним будинком: кому і навіщо це потрібно? 
Відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», до 1 липня 2016 року усі багатоквартирні будинки, які перебувають на балансі ЖКП, мають прийняти рішення про УПРАВЛІННЯ БУДИНКОМ: обрати управляючу компанію або створити об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).
Зі 193 багатоквартирних житлових будинків Здолбунова до складу ОСББ і ЖБК входять лише 52. Протягом трьох місяців мешканці 141 багатоквартирного житлового будинка Здолбунова мають провести загальні збори та вирішити, що робити з їхнім будинком. Проблема в тому, що значна кількість людей не знає, який тип управління будинком кращий. Чи можливо за таких умов сподіватися на ухвалення мешканцями міста УСВІДОМЛЕНОГО РІШЕННЯ?
Для того, щоб дати можливість мешканцям багатоквартирних будинків ухвалити усвідомлене рішення про вибір форми управління своїм будинком, роз’яснити переваги різних форм управління будинком та повноваження власників квартир згідно з оновленим законодавством, за сприяння Здолбунівської РДА буде проведено семінар.
На семінарі буде роз’яснено:
-кому належать багатоквартирні будинки;
-що таке управління та які послуги мають надаватися в будинку для його належного утримання;
-проведення поточного і капітального ремонтів, реконструкції, реставрації, технічне переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку;
-як розпоряджатися спільним майном: існуючі форми управління будинком і переваги кожної з них;
-як провести збори по визначенню форми управління будинком;
-визначення управителя та його повноважень, порядок відкликання управителя, затвердження та зміну умов договору з управителем;
-визначення плати за обслуговування та утримання будинку
Орієнтовна тривалість заходу  2-3 години.
Семінар проводить експерт з питань ЖКГ Сергій Пінчук, голова правління ГО “Агенція суспільного розвитку”.
При наявності зацікавленості, можливе залучення ще одного експерта з питань енергозбереження у багатоквартирних будинках. (говоріть про це у своїх зголошеннях!!!)
Захід відбудеться орієнтовно у першій декаді травня про що буде додатково повідомлено всіх зацікавлених. Для кращої організації заходу просимо всіх, хто бажає прийняти участь у заході попередньо зголоситися до 01 травня 2016 року  за контактами, наведеними нижче.
            Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального-господарства райдержадміністрації, тел. 2-23-30, електронна адреса: zdol_architec@ukr.net
Письменно, устно, телефонной связью в редакции ВС поступают сообщения о собраниях в домах, подписание документов людям, представляются управляющими тощоОсь, например, письмо, которое пришло вчера.
Уважаемые журналисты, хочу обратиться к Вам с просьбой осветить наболевший вопрос! Я, жительница дома № 31 по вулШкільній, человек пенсионного возраста и переживаю за дальнейшую судьбу своего жилья.
Недавно ко мне в квартиру приходили люди, назвавшиеся представителями «......управления» (отредактировано ВС) и просили поставить подпись за их предприятиеЯ подписалась, но толком не знаю за что!
А вчера, 20 апреля, к нашему дому приходили представители другой управляющей компании, но никаких подписей не собирали! (отредактировано ВС)
После этих сборов, наши жители, мои соседи, стали переживать за судьбу дома и за те подписи, что собирало так называемое «......управления», или это не мошенники, завтра возьмут наши квартириМені, даже пришлось пить успокоительное.
Очень прошу Вас помочь мне пенсионерке, и таким же как я жителям! Разъясните нам, что делать и к кому обращаться, чтобы спать спокойно и не переживать за свою кровно заработанную квартиру!
Из других домов рассказы про другие компании, которые тоже хотят управлять домами и тоже отзывается волнение о судьбе квартир.
Во всей этой ситуации понятно то, что мало кому что понятно :)
Отсюда несколько ответов и предложений:

 • НИЧЕГО не подписывайте, если не знаете что подписываете
 • Согласно принятых решений Здолбунівською городским советом, функцию РАЗЪЯСНЕНИЯ возможностей для жителей создавать ОСМД подписывать соглашение с управляющими возложена на КП Городское домоуправление, а также методическая помощь в создании ОСМД
 • Создавайте ОСМД
 • Не можете создать ОСМД – изучайте информацию о потенциальном управляющего, того, кто в будущем сможет качественно помогать вашем доме существовать и улучшаться
 • Читайте, изучайте опыт других
 • Для всех заинтересованных Здолбуновская РГА, общественные эксперты в области ЖКХ проведут в мае открытый семинар по вопросам управления ЖИТЛОМПрочитайте информацию-анонс, приведенную ниже и регистрируйтесь, ЧТОБЫ УЗНАТЬ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ как правильно действовать в той или иной ситуации.
  Управление многоквартирным домом: кому и зачем это нужно?
  Согласно Закону Украины «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме», до 1 июля 2016 года все многоквартирные дома, находящиеся на балансе ЖКУ, должны принять решение об УПРАВЛЕНИИ ДОМОМ: выбрать управляющую компанию или создать объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).
  Из 193 многоквартирных жилых домов Здолбунова в состав ОСМД и ЖСК входят только 52Протягом трех месяцев жители 141 многоквартирного жилого дома Здолбунова должны провести общее собрание и решить, что делать с их домомПроблема в том, что значительное количество людей не знает, какой способ управления домом лучше. Возможно ли при таких условиях надеяться на принятие жителями города ОСОЗНАННОГО РЕШЕНИЯ?
  Для того, чтобы дать возможность жителям многоквартирных домов принять осознанное решение о выборе формы управления своим домом, разъяснить преимущества различных форм управления домом и полномочия собственников квартир в соответствии с обновленным законодательством, при содействии Здолбуновской РГА будет проведен семинар.
  На семинаре будет разъяснено:
  -кому принадлежат многоквартирные дома;
  -что такое управление и какие услуги должны предоставляться в доме для его надлежащего содержания;
  -проведение текущего и капитального ремонтов, реконструкции, реставрации, технического переоснащения общего имущества многоквартирного дома;
  -как распоряжаться общим имуществом: существующие формы управления домом и преимущества каждой из них;
  -как провести собрание по определению формы управления домом;
  -определение управителя и его полномочий, порядок отзыва управляющего, утверждение и изменение условий договора с управляющим;
  -определение платы за обслуживание и содержание дома
  Ориентировочная продолжительность мероприятия 2-3 часа.
  Семинар проводит эксперт по вопросам ЖКХ Сергей Пинчук, председатель правления ОО “Агентство общественного развития”.
  При наличии заинтересованности, возможно привлечение еще одного эксперта по вопросам энергосбережения в многоквартирных домах(говорите об этом в своих зголошеннях!!!)
  Мероприятие состоится ориентировочно в первой декаде мая, о чем будет дополнительно сообщено всем зацікавленихДля лучшей организации мероприятия просим всех, кто желает принять участие в мероприятии предварительно подать заявление до 01 мая 2016 года по контактам, представленным ниже.
  Отдел градостроительства, архитектуры и жилищно-коммунального-хозяйства райгосадминистрации, тел..

  Рейтинг: 
  0
  Оценок пока нет

  Интересно

  Ремонт паркета
  Несмотря на то, что паркет это прочный отделочный материал с неплохими практическими характеристиками, со временем он может потребовать замены или ремонта.В тех многочисленных случаях, когда состояние паркета не совсем критичное, его можно отремонтировать самостоятельно. Для того, чтобы произвести ремонт паркета своими руками необходимы следующие инструменты и материалы: обыкновенный рубанок, столярный клей, шлифовальная шкурка (наждачка), эпоксидная смола или лак, деревянные планки, опилки. Эпокситную смолу FibArm Resin 230+ можно приобрести з...

  Опрос

  Есть ли у вас баня?
  Да, есть
  38%
  Нет, но хочу построить
  50%
  Нет
  13%
  Всего голосов: 8