jtayl.org

Конкурс «Развитие местной демократии – важная составляющая реформы местного самоуправления»

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД “ВІДРОДЖЕННЯ (МФВ)
Програмна ініціатива “Демократична практика
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС “РОЗВИТОК МІСЦЕВОЇ ДЕМОКРАТІЇ ВАЖЛИВА СКЛАДОВА РЕФОРМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Суттєве підвищення рівня громадської активності, обумовлене подіями на Євромайдані та після його перемоги, призвело до значного зростання інтересу членів територіальних громад до безпосередньої участі у вирішенні місцевих проблем, розвитку системи самоорганізації населення. У 2012-2015 роках за системної підтримки Міжнародного фонду “Відродження функціонувала мережа регіональних / місцевих ресурсних центрів із розвитку органів самоорганізації населення (далі ОСНів). Починаючи із середини 2015 року діяльність цих ресурсних центрів була розширена на надання безкоштовної правової, консультативної, інформаційної, методичної та інших видів допомоги членам територіальних громад у розвитку різних форм місцевої демократії, таких як загальні збори членів територіальних громад за місцем проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання, ОСНи тощо.
Сьогодні існує потреба у продовженні такої діяльності, особливо в контексті сприяння реалізації положень Законів України ‘Про добровільне об’єднання територіальних громад’ та ‘Про співробітництво територіальних громад’, які передбачають використання різних форм безпосереднього народовладдя для процесів об’єднання та співробітництва територіальних громад. Крім цього, внаслідок об’єднання територіальних громад є потреба у розвитку системи органів самоорганізації населення в населених пунктах, на території яких не розташовані органи місцевого самоврядування. Відповідна діяльність також сприятиме реалізації положень Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки, затвердженої указом Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016.
Задля підтримки розвитку та укорінення традицій безпосереднього народовладдя на місцевому рівні, оголошується цей конкурс.
Метаконкурсу посилення спроможності членів територіальних громад міст, сіл та селищ реалізовувати передбачені законодавством України форми безпосереднього народовладдя на місцевому рівні (ОСНи, загальні збори членів територіальних громад за місцем проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання тощо) як важливої складової децентралізації та реформи місцевого самоврядування.
Учасники конкурсу:До участі у конкурсі запрошуються громадські організації, громадські спілки, органи самоорганізації населення та благодійні фонди, які мають:
• статус неприбутковості та офіційно зареєстровані в Україні;
• щонайменше трирічний досвід практичної роботи у сфері розвитку місцевої демократії;
• спроможність впроваджувати грантові проекти та звітуватися за ними (включаючи фінансове звітування).
Вітається здійснення проектної діяльності у співпраці з органами місцевого самоврядування, коаліції з іншими громадськими організаціями, організаціями аналітичного, експертного спрямування, органами самоорганізації населення (у тому числі з інших адміністративно-територіальних одиниць України).
Перевагою будуть користуватися учасники конкурсу, які вже мають досвід успішного виконання у попередні роки проектів із розвитку місцевої демократії за підтримки МФВ.
Пріоритети конкурсу:
Проектна пропозиція має передбачати підтримку діяльності регіональних/місцевих Ресурсних центрів із питань розвитку місцевої демократії, на базі яких може здійснюватися наступна діяльність (наведений перелік не є вичерпним):

 • аналіз стану регламентації та розвитку форм місцевої демократії в межах обраної для діяльності Ресурсного центру території, в тому числі в контексті проведення децентралізації та реформи місцевого самоврядування, з метою виявлення прогалин у нормативній регламентації місцевої демократії;
 • розробка, публічне обговорення та лобіювання проектів місцевих нормативно-правових актів, які передбачатимуть покращення/створення умов для розвитку та реалізації форм місцевої демократії (статути територіальних громад, положення про певні форми місцевої демократії, зміни до них, цільові програми сприяння розвитку громадянського суспільства тощо);
 • надання зацікавленим членам територіальних громад, ініціативним групам, інститутам громадянського суспільства правової допомоги, консультативних, інформаційних, методичних, організаційних та інших видів послуг у процесі реалізації ними передбачених законодавством України форм безпосереднього народовладдя на місцевому рівні, в т.ч. при взаємодії із органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, правоохоронними органами, судовими органами тощо;
 • допомога із самоорганізацією та залученням до активного громадського життя внутрішньо переміщених осіб відповідних територіальних громад;
 • навчання членів територіальних громад використанню інструментів місцевої демократії (зокрема, щодо відстоювання прав на їх застосування), громадського контролю і т.д.;
 • сприяння розвитку ОСНів та місцевих ініціатив, особливо на рівні сіл/селищ у контексті проведення адміністративно-територіальної реформи та практичної реалізації положень Закону України ‘Про добровільне об’єднання територіальних громад’, зокрема у населених пунктах, на території яких не розташовані органи місцевого самоврядування;
 • розвиток/запровадження системи інформування, комунікації та поширення кращого досвіду (історій успіху) серед місцевих громад через ЗМІ, Інтернет, нові медіа.

Просимо взяти до уваги!
Термін реалізації проекту 12 місяців. Планований термін початку реалізації проектів
1 липня 2016 р.
Перевага буде надаватися проектним пропозиціям, які охоплюють якомога більшу кількість пріоритетів конкурсу.
Як окремі додатки проектна пропозиція має містити:
– стратегію розвитку Ресурсного центру на 2016-2017 рр. із визначенням, зокрема, джерел фінансування запланованої діяльності;
– перелік видів послуг та режим їхнього надання на базі Ресурсного центру;
– попередні варіанти програм навчальних заходів, передбачених проектною пропозицією (якщо це передбачено проектною пропозицією);
– розгорнутий план та опис конкретних заходів лобіювання прийняття розроблених правових актів відповідним органом місцевого самоврядування чи його посадовими особами (якщо це передбачено проектною пропозицією);
– положення або інший документ, який регламентуватиме діяльність Ресурсного центру;
– листи від партнерських організацій, що засвідчують готовність партнерів взяти участь у реалізації проекту та описують характер цієї участі (надаються у разі, якщо проект планується реалізовувати в партнерстві з іншими громадськими організаціями, благодійними організаціями, ОСНами).
Проектна діяльність має передбачати широке інформування громадськості про хід реалізації проекту та його результати (у тому числі, через обов’язкове проведення підсумкової прес-конференції, поширення історій успіху).
Переможці конкурсу матимуть можливість отримати додаткової знання щодо організації роботи ресурсного центру, здійснити ознайомчі візити для обміну досвідом тощо в межах діяльності, здійснюваної безпосередньо МФВ та/або визначеного ним стратегічного партнера. Витрати на участь у таких заходах в проектні пропозиції учасникам конкурсу закладати не треба.
Проекти, що не відповідають цим вимогам, розглядатися не будуть.
Перевага надаватиметься проектам які передбачають:
– розвиток місцевої демократії на території сіл, селищ та малих міст;
– здійснення діяльності у співпраці з органами місцевого самоврядування, коаліції з іншими громадськими організаціями, організаціями аналітичного, експертного спрямування, ОСНами (у тому числі з інших адміністративно-територіальних одиниць України);
– широке використання новітніх медіа;
– залучення додаткового фінансування з інших джерел на реалізацію заходів, передбачених стратегію розвитку Ресурсного центру на 2016-2017 рр.
Загальний бюджет конкурсу 3000000 гривень.
Максимальний розмір гранту 380 000 гривень (оптимальний бюджет проекту 280 000 330 000 гривень).
Останній термін подання проектів 4 травня 2016 року.
Оголошення результатів до 20 червня 2016 року.
Зверніть увагу!
Аплікаційна форма
Проектні пропозиції з додатками слідзареєструвати на сайті фонду, скориставшись сервісом “Електронний конкурс. Додатки до проектної пропозиції мають бути додані у форматі .doc, .xls або .pdf. Максимальний розмір кожного із додатків до проектної пропозиції не може перевищувати 2,5 Mb.
Проектних пропозицій, яких не було зареєстровано на сайті МФВ до 23:59 4 травня 2016 року, не розглядатимуть.
Програма не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.
Проектних пропозицій, надісланих в інший спосіб, окрім названого вище, не розглядатимуть.
Поданих на конкурс матеріалів не повертають і не рецензують.
Про результати конкурсу буде повідомлено листом.
Остаточне рішення щодо проектної пропозиції перегляду не підлягає.
Причин відмови в підтримці проектної пропозицій не повідомляють.
Зверніть увагу, що консультацій щодо оформлення проектних заявок не надають телефоном. У разі виникнення додаткових запитань, будь ласка, звертайтесядо 27 квітня 2016 р.на електронні адресиcs@irf.uaтаorlovsky@irf.ua.
Контакти:
Програмна ініціатива “Демократична практика
Олексій Орловський, директор програмної ініціативи,orlovsky@irf.ua
Олена Луцишина, координатор програмної ініціативи,lutsishina@irf.ua
cs@irf.ua
при взаимодействии с органами местного самоуправления и их должностными лицами, правоохранительными органами, судебными органами и др;

 • помощь с самоорганизацией и привлечением к активной общественной жизни внутренне перемещенных лиц соответствующих территориальных общин;
 • обучение членов территориальных общин использованию инструментов местной демократии (в частности, относительно отстаивания прав на их применение), общественного контроля и т.д.;
 • содействие развитию ОСНів и местных инициатив, особенно на уровне сел/поселков в контексте проведения административно-территориальной реформы и практической реализации положений Закона Украины "О добровольном объединении территориальных общин", в частности в населенных пунктах, на территории которых расположены органы местного самоуправления;
 • развитие/внедрение системы информирования, коммуникации и распространения лучшего опыта (историй успеха) среди местных общин через СМИ, Интернет, новые медиа.
 • Просим принять во внимание!
  Срок реализации проекта 12 місяцівПланований срок начала реализации проектов
  1 июля 2016 г.
  Предпочтение будет отдаваться проектным предложениям, которые охватывают как можно большее количество приоритетов конкурса.
  Как отдельные приложения проектное предложение должно содержать:
  – стратегию развития Ресурсного центра на 2016-2017 рріз определением, в частности, источников финансирования запланированной деятельности;
  – перечень видов услуг и режим их предоставления на базе Ресурсного центра;
  – предварительные варианты программ учебных мероприятий, предусмотренных проектной предложением (если это предусмотрено проектным предложением);
  – развернутый план и описание конкретных мероприятий лоббирование принятия разработанных правовых актов соответствующим органом местного самоуправления или его должностными лицами (если это предусмотрено проектным предложением);
  – положение или иной документ, который будет регламентировать деятельность Ресурсного центра;
  – письма от партнерских организаций, удостоверяющих готовность партнеров принять участие в реализации проекта и описывают характер этого участия (предоставляются в случае, если проект планируется реализовывать в партнерстве с другими общественными организациями, благотворительными организациями, ОСНами).
  Проектная деятельность должна предусматривать широкое информирование общественности о ходе реализации проекта и его результаты (в том числе, через обязательное проведение итоговой пресс-конференции, распространение историй успеха).
  Победители конкурса будут иметь возможность получить дополнительной знания по организации работы ресурсного центра, совершить ознакомительные визиты для обмена опытом и т. п. в рамках деятельности, осуществляемой непосредственно МФВ и/или определенного им стратегического партнераВитрати на участие в таких мероприятиях в проектные предложения участникам конкурса закладывать не надо.
  Проекты, не отвечающие этим требованиям, рассматриваться не будут.
  Предпочтение будет отдаваться проектам, которые предусматривают:
  – развитие местной демократии на территории сел, поселков и малых городов;
  – осуществление деятельности в сотрудничестве с органами местного самоуправления, коалиции с другими общественными организациями, организациями аналитического, экспертного направления, ОСНами (в том числе из других административно-территориальных единиц Украины);
  – широкое использование новейших медиа;
  – привлечение дополнительного финансирования из других источников на реализацию мероприятий, предусмотренных стратегию развития Ресурсного центра на 2016-2017 гг.
  Общий бюджет конкурса 3000000 гривен.
  Максимальный размер гранта 380 000 гривен (оптимальный бюджет проекта 280 000 330 000 гривен).
  Последний срок представления проектов 4 мая 2016 года.
  Объявление результатов до 20 июня 2016 года.
  Обратите внимание!
  Аппликационная форма
  Проектные предложения с приложениями следуетзарегистрировать на сайте фонда, воспользовавшись сервисом “Электронный конкурсПриложения к проектному предложению должны быть приложены в формате .doc, .xls или .pdfМаксимальний размер каждого из приложений к проектному предложению не может превышать 2,5 Mb.
  Проектных предложений, которых не было зарегистрировано на сайте МФВ до 23:59 4 мая 2016 года, не будут рассматривать.
  Программа не предоставляет грантов политическим партиям, религиозным общинам и частным (физическим) лицам.
  Проектных предложений, оставленных в другой способ, кроме названного выше, не будут рассматривать.
  Представленных на конкурс материалов не возвращают и не рецензируют.
  О результатах конкурса будет сообщено письмом.
  Окончательное решение относительно проектного предложения пересмотру не подлежит.
  Причин отказа в поддержке проектной предложений не сообщают.
  Обратите внимание, что консультаций по оформлению проектных заявок не предоставляют телефонном случае возникновения дополнительных вопросов, пожалуйста, обращайтеськ 27 апреля 2016 г.на электронные адресаcs@irf.uaиorlovsky@irf.ua.
  Контакты:
  Программная инициатива “Демократическая практика
  Алексей Орловский, директор программной инициативы,orlovsky@irf.ua
  Елена Луцишина, координатор программной инициативы,lutsishina@irf.ua
  cs@irf.ua..

  Рейтинг: 
  0
  Оценок пока нет

  Интересно

  Клееный брус и его применение в строительстве
  Деревянные дома начинают пользоваться все большей популярностью и это не вызывает удивления. Все потому, что данный строительный материал отличается экологичностью, пользой для здоровья человека, прочностью и долговечностью. Кроме того, зачастую строительство деревянного дома обходится гораздо дешевле возведения дома из кирпича или бетона. Что касается древесины для строительства домов, то лидирующее положение на рынке занимает клееный брус, предлагаемый в каталоге специализированного магазина Лестрой, преимущества которого мы рассмотрим подроб...

  Опрос

  Есть ли у вас баня?
  Да, есть
  38%
  Нет, но хочу построить
  50%
  Нет
  13%
  Всего голосов: 8