jtayl.org

Интерна Здолбуновской РГА отметили на международной конференции

Триває стажування студентів в органах влади Рівненської області. Стажування відбуваються в Острозькій, Здолбунівській адміністраціях, з депутатами Рівненської та Здолбунівської міської рад та двоголової обласної ради.
Приємно, що отримані знання студенти використовують вже і на практиці і у навчанні та науковій роботі. Так, нещодавно в НУВГП, з яким до речі у Здолбунівської РДА укладений договір про співпрацю, відбулася 5 Міжнародна конференція з питань теорії та практики менеджменту. Серед  доповідачів була Левчук Надія, яка представила аналіз видатків на освіту Здолбунівського району та розглянула можливості укрупнення шкіл та збалансування видатків на одного учня.
Робота викликала дискусію та багато запитань, але всі вони знайшли свої відповіді від молодої майбутньої фінансистки, чим викликали позитивне враження у професорсько-викладацького складу та колег. Робота була відзначена не лише сертифікатом участі, а й відзнакою за оригінальну подачу матеріалу! Ось як прокоментувала свій виступ сама Надія:Тези виступу:
Левчук Н.С., студентка V курсу, Акімова Л.М., к.е.н., доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне)
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИДАТКІВ НА ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ ЗДОЛБУНІВСЬКОГО РАЙОНУ
Людський капітал відіграє в економічному зростанні країни провідну роль. Ефективне використання знань у народному господарстві ґрунтується саме на досягненнях масової освіти. В Україні сфера освіти характеризується недостатнім рівнем фінансування навчальних закладів, що впливає, в свою чергу, на якість надання останніми освітніх послуг.
До основних джерел фінансування загальноосвітніх закладів як в  Україні загалом, так і в Здолбунівському районі, зокрема, відносять: освітню субвенцію, тобто кошти державного бюджету України, кошти районного бюджету, благодійні внески батьків та спонсорів, а також грантові кошти.
У Здолбунівському районі станом на 01.01.2016 року функціонує 34 загальноосвітніх навчальних закладів, з них 6 міських шкіл ІІІ ступеня навчання, 1 міська школа І ступеня навчання, 5 НВК, 8 сільських шкіл ІІІ ступеня навчання, 9 шкіл ІІ ступеня навчання та 5 шкіл І ступеня навчання.
Найбільшу частку серед джерел фінансування у Здолбунівському районі займають кошти держбюджету, а саме 96% від загальної суми, далі – кошти районного бюджету (2,1%), дещо меншим обсягом характеризується фінансування окремих витрат шкіл за рахунок спецфонду, тобто внесків батьків, благодійних фондів, спонсорів та кошти виграних школами грантів (1,9%).
У школах Здолбунівщини станом на 1.01.2016 року навчається 6244 учня, з них 3296 учнів навчається у міських школах, а 2948 учнів – у сільських, тобто, майже половина всіх учнів. У середньому на 1 учня району на рік припадає 15654,8 грн видатків. Проте, усереднене значення видатків на 1 учня міської школи складає 8538,2 грн, а сільської – 18032,0 грн. При тому, що у 17 з 27 сільських шкіл наповненість не досягає 100 учнів, а у 7 з них – 30 учнів. Для прикладу, у  Старомощаницькій ЗОШ І-ІІ ступенів навчається 17 учнів. На фінансування 1 учня школи передбачено видатки у обсязі 32537,6 грн, що вдвічі перевищує середнє значення видатків на учня по району. На рисунку 1 відображено співвідношення кількості учнів шкіл до обсягу фінансування таких закладів освіти.
Проаналізувавши вище описане, виникає питання у економічній доцільності функціонування такого закладу освіти. Нами запропоновано ряд заходів, які спрямовані на оптимізацію фінансового забезпечення загальноосвітніх закладів Здолбунівського району.
По-перше, укрупнення навчальних закладів, що сприятиме підвищенню ефективності та якості надання освітніх послуг та зменшенню бюджетного тягаря. Для цього необхідно розрахувати оптимальну наповненість шкіл для даного регіону з урахуванням топографічних, інфраструктурних, економічних та соціальних особливостей населених пунктів та самого району.
По-друге, пониження ступенів шкіл у селах, де низька наповненість, що також сприятиме зменшенню обсягу бюджетного запиту на освітню субвенцію.
По-третє, формування політики щодо залучення та використання інвестицій, основні засади якої повинні бути передбачені у програмах розвитку району.
По-четверте, участь у проектах, програмах, грантах різних рівнів спрямованих на соціальний та економічний розвиток. З набуттям європейського вектору розвитку Україна почала активно залучати іноземних інвесторів, спонсорів, донорів, які на умовах проектних конкурсів фінансують освіту, як першооснову науково-технічного розвитку територій та громад. Проте, реалізація даного заходу вимагає високої ініціативності та активності як самих учнів, так і вчителів та керівної ланки навчальних закладів. Тобто, необхідно змінювати споживацькі світогляди освітянства на активну конкурентну позицію у бажаннях отримувати та надавати  високоякісні освітні послуги.
Отже, проведене дослідження сучасного стану фінансування освіти в Здолбунівському районі свідчить, що для розв’язання проблем необхідно розробити цілісну систему заходів, що будуть спрямовані на досягнення високої якості надання освітніх послуг. При цьому основним механізмом досягнення економічно обґрунтованих витрат бюджетних коштів є укрупнення навчальних закладів району. Ще одним ключовим заходом, запропонованим нами в ході дослідження, є написання проектів, які стимулюватимуть виховання громадської активності в учнях, впровадження інновацій в сфері освіти, її організації та управління, залучення донорських коштів на цільові програми.

 1. Офіційний сайт відділу освіти Здолбунівської районної державної адміністрації [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zdosvita.at.ua/index/0-30.

При этом основным механизмом достижения экономически обоснованных расходов бюджетных средств является укрупнение учебных заведений районуЩе одним ключевым мероприятием, предложенным нами в ходе исследования, написание проектов, которые будут стимулировать воспитание общественной активности у учащихся, внедрение инноваций в сфере образования, ее организации и управления, привлечения донорских средств на целевые программы.

 • Официальный сайт отдела образования Здолбуновской районной государственной администрации [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://zdosvita.at.ua/index/0-30.
 • ..

  Рейтинг: 
  0
  Оценок пока нет

  Интересно

  Выбираем цемент правильно
  Современные технологии рождают все новые строительные материалы. Взять хотя бы цемент, без которого не обходится ни одно строительство, будь то фундамент дома, гараж или детская площадка. Разобраться в разновидностях маркировки и видах цемента не так просто. Для непрофессиональных строителей интерес представляют обычно два вида цемента. Белый портланд-цемент используется для наливных полов, штукатурки, затирок, производства белого бетона, а также декоративной лепки. Спрос на него не высок, поэтому найти его не так просто. Вторая популярная разн...

  Опрос

  Есть ли у вас баня?
  Да, есть
  38%
  Нет, но хочу построить
  50%
  Нет
  13%
  Всего голосов: 8