jtayl.org

Городской совет и общественность: перезагрузка отношений?

Минуло півроку з дня завершення місцевих виборів і обрання нового складу ради, мера, секретаря ради, виконкому. Все це на фоні складних подій в країні та зміні настроїв у всіх містах і нашому без виключення. У людей більше очікувань, більше радикалізму, скептицизму, але працювати треба і чути одне одного теж.
Тому дозволимо собі дещо проаналізувати ці півроку в частині стосунків міська влада-громада, громадськість.
Депутатський склад ради суттєво оновився і до ради зайшли як нові обличчя так і нові уявлення про відстоювання потреб виборців. Приємно бачити як ведуть прийом молоді депутати, як приймають участь на різних навчаннях, семінарах і саме головне, що використовують почуте і побачене у своїй діяльності.
За активної роботи депутатів були суттєво змінені Регламент діяльності ради, введені сучасні рішення про електронні петиції, відеозйомку засідань ради, публічність її діяльності.
Злагоджено працює більшість депутатських комісії, особливо продуктивною є робота земельної, яку очолює молодий демобілізований АТОшник. Не всі деталі і ньюанси ще піддаються з першого разу але багатогодинні засідання і виїзди на місця свідчать про щире бажання розібратися у суті питань.
Бюджетна комісія зібрала у своєму складі чимало якраз досвідчених керівників і депутатів тому теж є чим похвалитись у своїй роботі і головне, що є співпраця із економічною службою ради і головним бухгалтером. Так, є ще питання, які є дискусійними. В т.ч щодо доцільності виділення коштів на будівництво моста, на  відшкодування пільгового перевезення автобусом до якого є претензії у мешканців як щодо графіку руху так і щодо повноти дотримання того графіку і безкоштовності перевезення учнів. Але це дискусія яка триває публічно, а значить будуть і публічні рішення.
Багато хто очікував протистоянь у раді між фігурами, які і поза депутатською діяльністю займають або важливі посади в районі або керують великими підприємствами і мером. Та окрім першої сесії де фактично відбувалось таке собі «позначення позицій» кожною із сторін, надалі навіть по кардинально різним позиціям відбувались голосування. Без демаршів та гучних заяв. В чому причина? Напевне в зародженні компромісів в міській раді.
Так по голосуванню за Петиції міський голова відстоював позицію у 300 голосів за 90 днів на депутатському дні, але на сесії погодився із пропозицією депутатів не піднімати цю кількість і вона була проголосована на рівні 100 голосів здолбунівчан.
Голосування за заступника міського голови. 15 голосів ЗА, притому що кандидатура вносилася міським головою, претендент належить до тієї ж політичної сили, яка і його підтримувала на виборах, від якої обраний секретар міськради. І кандидатура була підтримана, оскільки на цей раз депутати пішли на компроміс і надали можливість людині проявити себе на складній але перспективній посаді заступника міського голови.
Пропозиція депутата щодо внесення змін до порядку надання комунального майна в оренду в частині прав для громадських організацій була не лише підтримана, а  й суттєво розширена і доповнена самим апаратом ради і одноголосно проголосована радою.
Суттєвим моментом і певним лакмусовим папірцем були подані пропозиції від здолбунівчан та членів Аналітичного центру, які протягом дії проекту по бюджету ці пропозиції зібрали. Звісно, спочатку була спроба з однієї сторони їх не помітити, з іншої наполягати на повному їх врахуванні. Пройшло два засідання бюджетної комісії, депутатський день і ось вони проекти рішень. І що ми бачимо? Розумний компроміс. Частина пропозицій вже врахована на 2016 рік і як ми вже писали не лише врахована, а й вже виконується!!, частина запланована у плані соцеконом розвитку на 2016-2020 роки. Громадські активісти через свого представника в раді озброїли депутатів методичними матеріалами щодо бюджетного процесу, а в підготовці друкованих матеріалів по бюджету активну участь прийняли в частині консультування та редагування і спеціалісти самої ради.
Це спільнокорисна діяльність!
При формуванні пропозицій по молодіжних і спортивних питаннях були почуті всі ідеї від спортивних та громадських об’єднань. Так, нажаль не на конкурсній основі, так не засобами проектного менеджменту, коли одна сторона бере на себе зобов’язання і показує індикатори вимірювання результативності освоєння бюджетних коштів, але початок є. І вже можна бачити перші результати цієї підтримки. Один із клубів за місцем проживання, який отримує фінансування від міської ради в ці дні активно приймає участь у спартакіаді допризовної молоді, тим самим демонструючи, що активну позицію збираються займати не лише під час «вибивання» коштів з бюджету, а й своєї діяльності в місті та районі.
Почуті міською радою і пропозиції щодо вдосконалення сайту, однак потребує швидшого підключення можливість написання Петицій не лише на сайті ЗС, а й міської ради. В цій частині ми готові безкоштовно сприяти офіційній владі міста таким функціоналом скористатись. До речі перша ж Петиція яка набрала 100 голосів вже на розгляді ради і виділені кошти на ремонт майданчика. І хоча зараз там певна затримка через різні позиції мешканців (кому стукає по голові, а кому не стукає той м’ячик) та віримо що роботи будуть доведені до логічного результативного завершення.
Ці півроку дають змогу робити перші, ще не зовсім сміливі припущення про перезавантаження стосунків між міської владою, громадою, громадськими організаціями.
Залишилися ще деякі гострі кути із минулого, які різними сторонами по різному трактуються, тому хотіли би і тут внести ясність.

 1. Ми ніколи не стверджували, що гроші, які були виділені міською радою на придбання сміттєвоза комунальним підприємством вкрадені, ми ніколи не стверджували, що за ці гроші хтось інший купив машину, ми лише констатували ФАКТ, що виділені майже півмільйона грошей потрапили до недобросовісної фірми-постачальника і там  залишилися. І перевірити ЗАВЧАСНО з ким маєш справу – це нормальна практика. У нас в розпорядженні є копії ухвал, рішень судів, виконавчої служби щодо цієї справи, які свідчать про ДІЙСНО намагання комунальників Здолбунова повернути або ці кошти або сміттєвоза. Маємо песимизм щодо такої можливості але не маємо сумнівів що такі намагання здійснюються і що така ситуація не була створена штучно, або кимось зі злим умислом.
 2. Ми розуміємо, що дороги ремонтують ті, хто дав на це гроші, ми розуміємо що і підрядники бувають різні, але якість укладання договорів, перевірка якості виконання робіт та контроль гарантійних термінів – це теж нормальна практика. Ми ніколи не стверджували, що комунальники Здолбунова крадуть гроші з ремонту доріг, все чим послуговувались у розміщені тієї чи іншої інформації – це офіційні повідомлення контролюючих органів, які теж не всі бездоганні, повні, тому інколи лише частково висвітлюють ту чи іншу подію.
 3. Ми розуміємо, що перевірки здійснюються в усіх бюджетних установах, органах влади і знаємо як вони можуть здійснюватися. Розуміємо, що бувають обставини, які залежать від можливостей керівника органу місцевого самоврядування, а які ні. Тому ніяким чином не вбачаємо зумисності дій, порушень, які фіксуються контролюючими органами в т.ч при перевірці діяльності міської ради. Більше того, факти реагування на приписи цих органів свідчать про намагання швидко і якісно виправити те, що можна виправити.

Помилки трапляються у всіх, хто щось робить. Тому цей матеріал – вкотре наше підтвердження пошуку лише спільних точок дотику між усіма гілками влади і громадськістю в нашому краї.
Попереду децентралізація. Безальтернативно. І роль співпраці місцевої влади, громадських організацій, благодійних фондів, бізнесу, розуміння потреб мешканців мають вийти на ще один вищий, якісніший рівень.
И хотя сейчас там определенная задержка через различные позиции жителей (кому стучит по голове, а кому не стучит тот мячик) и верим что работы будут доведены до логического результативного завершения.
Эти полгода позволяют делать первые, еще не совсем смелые предположения о перезагрузке отношений между городской властью, обществом, общественными организациями.
Остались еще некоторые острые углы из прошлого, которые разными сторонами по разному трактуются, поэтому хотели бы и здесь внести ясность.

 • Мы никогда не утверждали, что деньги, которые были выделены городским советом на приобретение мусоровоза коммунальным предприятием украдены, мы никогда не утверждали, что за эти деньги кто-то другой купил машину, мы лишь констатировали ФАКТ, что выделены почти полмиллиона денег попали к недобросовестной фирмы-поставщика и там залишилисяІ увидеть ЗАРАНЕЕ с кем имеешь дело – это нормальная практикаУ нас в распоряжении есть копии постановлений, решений судов, исполнительной службы относительно этого дела, которые свидетельствуют о ДЕЙСТВИТЕЛЬНО попытки коммунальщиков Здолбунова вернуть или эти средства или сміттєвозаМаємо песимизм о такой возможности но нет сомнений, что такие попытки осуществляются и что такая ситуация не была создана искусственно, или кем-то со злым умыслом.
 • Мы понимаем, что дороги ремонтируют те, кто дал на это деньги, мы понимаем что и подрядчики бывают разные, но качество заключение договоров, проверка качества выполнения работ и контроль гарантийных сроков – это тоже нормальная практикаМи никогда не утверждали, что коммунальщики Здолбунова воруют деньги с ремонта дорог, все чем пользовались размещены в той или иной информации – это официальные уведомления контролирующих органов, которые тоже не все безупречные, полные, поэтому иногда лишь частично освещают то или иное событие.
 • Мы понимаем, что проверки осуществляются во всех бюджетных учреждениях, органах власти и знаем как они могут здійснюватисяРозуміємо, что бывают обстоятельства, которые зависят от возможностей руководителя органа местного самоуправления, а какие ніТому никаким образом не видим зумисності действий, нарушений, которые фиксируются контролирующими органами в т.ч при проверке деятельности городского радиБільше того, факты реагирования на предписания этих органов свидетельствуют о стремлении быстро и качественно исправить то, что можно исправить.
 • Ошибки случаются у всех, кто что-то робитьТому этот материал – в очередной раз наше подтверждение поиска лишь общих точек соприкосновения между всеми ветвями власти и общественностью в нашем крае.
  Впереди децентралізаціяБезальтернативноІ роль сотрудничества местной власти, общественных организаций, благотворительных фондов, бизнеса, понимание потребностей жителей должны выйти на еще один более высокий, качественный уровень...

  Рейтинг: 
  0
  Оценок пока нет

  Интересно

  Лист зеркальный нержавеющий в строительстве и отделке
  Московская компания ЦветМеталл, основной деятельностью которой является реализация металлопроката, в частности, реализует лист зеркальный нержавеющий. Если говорить конкретно о данном виде продукции, то поверхность данного металлопроката может иметь несколько видов обработки, включающая в себя зеркальную, шлифованную, текстурированную, шлифованную с травленым рисунком. Цены и ассортимент можно смотреть здесь. Лист зеркальный нержавеющий Обрабатывается металл следующими методами: Во-первых, методом холодной прокатки. Данный способ характеризуетс...

  Опрос

  Есть ли у вас баня?
  Да, есть
  38%
  Нет, но хочу построить
  50%
  Нет
  13%
  Всего голосов: 8