jtayl.org

Ежегодное закрашивания известью глаз жителям городов

Щороку починаючи з березня і до осені в українських містах комунальні працівники, а разом з ними вчителі, лікарі, бібліотекарі, школярі, працівники державних і комунальних установ виходять на вулиці, щоб білити дерева, бордюри, електричні опори, ліхтарі, вуличні вази, сходи балюстради…
Хтось називає це створенням святкової атмосфери, хтось боротьбою з шкідниками, хтось санітарною обробкою, а хтось доброю (або не доброю) радянською традицією. Але насправді найбільше це схоже на щорічне замальовування вапном очей жителям міст, містечок, сіл і селищ.
Спробуймо розібратись з аргументами за і проти біління вапном дерев, а також розглянути можливі альтернативи цьому кроку.
Аргумент естетичний – побіляні дерева це гарно
Урбаністи переконують у зворотному. Побілені дерева, бордюри, вуличні вази це і не гарно і не сучасно і не є типовою практикою для міст. Так, українці білили свої хати, тини, огорожі в селах, але пененосити ці традиції з сільського середовища в міське не доречно. Наші традиції мабуть одні з найкращих традицій у світі стосовно функціонування і організації сільського життя. Українські хати завжди були світлими, чистими, затишними. Українські села ставили за приклад в інших країнах, але на жаль в нас не має такої ж сильної традиції з будівництва і організації життя міст. Після закінчення ери СССР ми і далі використовуємо логіку цієї вже померлої держави… маємо ті ж стандарти,уявлення про те що таке красиво а що ні. Водночас можливо зараз саме час згадати, що є інші, і можливо справді кращі приклади організації життя в міському просторі. Найближчий до нас (хоча б територіально) досвід в Польщі, Чехії, Німеччині, Франції. Саме містами в цих країнах ми захоплюємося. Нам подобається і архітектура і чистота і вулиці і парки… тож давайте орієнтуватись на ці країни і поступово забувати соціалістичні звички з біління дерев. Адже в перелічених вище країнах, або ніколи не білили дерева, або перестали це робити, щойно соціалістичний табір розпався.

Аргумент корисності для дерев та їх захист від шкідників, шляхом їх побілки
Побілка для декоративних дерев, тобто тих які ми вирощуємо не для отримання плодів, а для естетичного задоволення, створення тіні, насичення повітря киснем… не корисна і навіть трохи шкодить. Не корисна бо для дерев що виникли природнім чином (не створені людиною) побілка жодним чином не допомагає, інколи навіть завдає шкоди ( підсушує і руйнує кору, що стає причиною хвороб і загибелі дерев). Білити ж доречно лише плодові дерева з гладенькою корою на зиму для боротьби з опіками (зимовими і весняними… ті які бувають ранньої вести, або кінця зими, орієнтовно лютий і березень). Не варто білити навіть плодові дерева перед днем конституції,днем Незалежності, а також приїздом до міста чи села чиновника – деревам все одно будь-які свята і чиновники.

Аргумент третій – білять значить є регламент по догляду за деревами

Насправді навіть зовсім навпаки. Як це не парадоксально звучить, але білити дерева, а разом з ними бордюри, вуличні вази, ліхтарі, електричні опори, балюстради (все це разом називається малі архітектурні форми) – ЗАБОРОНЕНО. Відповідно до правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України від 2006 року (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0880-06)
білити дерева заборонено — 9.1.17. Забороняється білити вапном декоративні дерева і малі архітектурні форми.

Тоді для чого щороку це роблять?

Найбільш вірогідна причина, чому чиновники без жодних показів для біління та ще й всупереч законодавству це роблять – окозамилювання громадянам та імітація бурної діяльності. Згадайте що саме білять в українських містах…розбиті вулиці, залишки бордюрів, засохлі дерева, поломані вуличні вази в яких нічого не росте, розбиті балюстради, непрацюючі ліхтарі, похилені електроопори і все це зверху заялозжене вапном — саме таку картину доводиться спостерігати щороку навесні та напередодні візиту якогось чиновника.

Чому важливо це припинити?

Щорічно десятки тисяч людей по всій країні (чомусь найбільше з них лікарів, школярів, вчителів, бібліотекарів) виходять на вулиці малювати ці бордюри, які вже через пару днів або тижнів знову такі ж сірі і брудні, розбиті… це вічний двигун соціалізму, імітація бурної діяльності, справляння враження на вищого чиновника чи на виборця, робити вигляд що щось робиться при цьому не робити нічого такого щоб справді було корисне людям.
Якщо ми справді хочемо зробити наші міста охайними, затишними, дружніми до людей і водночас сучасними, нам потрібно ставити інші акценти. Українські міста повинні більше боротись з пилом і брудом на вулицях, шляхом мульчування (закриття грунту природними матеріалами — подрібнена деревина, декоративний гравій, тощо) відкритого грунту, збільшення кількості газонів, організації паркування автомобілів (щоб вони не виїзжали на газони чи просто траву), організації сучасних публічних просторів. Звичайно поряд з цим потрібно ремонтувати і ревіталізувати стару архітектуру, організацію між будинкового простору, а також сквери, парки, алеї, набережні
Але це стане можливим лише тоді коли люди побачать ці реальні проблеми, а не біле вапно, яке далеко видно і яке не несе нічого нового і навіть старого, яке приходить в наше життя на дуже короткий час і не дає жодної додаткової цінності нашим містам… але поки що видно добре лише вапно.
Джерело: http://ngonetwork.org.ua/blog/890.html
Ежегодно, начиная с марта и до осени в украинских городах коммунальные работники, а вместе с ними учителя, врачи, библиотекари, школьники, работники государственных и коммунальных учреждений выходят на улицы, чтобы белить деревья, бордюры, электрические опоры, фонари, уличные вазы, лестницы балюстрады...
Кто-то называет это созданием праздничной атмосферы, кто-то борьбой с вредителями, кто-санитарной обработкой, а кто-то доброй (или не доброй) советской традицієюАле самом деле больше всего это похоже на ежегодное закрашивания известью глаз жителям городов, городков, сел и поселков.
Попробуем разобраться с аргументами за и против беления известью деревьев, а также рассмотреть возможные альтернативы этому шагу.
Аргумент эстетический – побіляні дерева это красиво
Урбанисты убеждают в зворотномуПобілені деревья, бордюры, уличные вазы это и не красиво и не современно и не является типичной практикой для містТак, украинцы белили свои хаты, плетни, заборы в селах, но пененосити эти традиции из сельской среды в городскую не доречноНаші традиции пожалуй одни из лучших традиций в мире относительно функционирования и организации сельского життяУкраїнські дома всегда были светлыми, чистыми, затишнимиУкраїнські села ставили в пример в других странах, но к сожалению у нас не имеет такой же сильной традиции строительства и организации жизни містПісля окончания эры СССР мы и дальше используем логику этой уже умершей государства... имеем те же стандарты,представления о том что такое красиво а что ніВодночас возможно сейчас самое время вспомнить, что есть другие, и возможно действительно лучшие примеры организации жизни в городском просторіНайближчий к нам (хотя бы территориально) опыт в Польше, Чехии, Германии, ФранціїСаме городами в этих странах мы захоплюємосяНам нравится и архитектура и чистота и улицы и парки... поэтому давайте ориентироваться на эти страны и постепенно забывать социалистические привычки с беления деревАдже в перечисленных выше странах, или никогда не белили деревья, или перестали это делать, только социалистический лагерь распался.

Аргумент полезности для деревьев и их защита от вредителей, путем их побелки
Побелка для декоративных деревьев, то есть тех которые мы выращиваем не для получения плодов, а для эстетического удовольствия, для создания тени, насыщение воздуха кислородом... не полезна и даже немного шкодитьНе полезная ибо для деревьев возникшие естественным образом (не созданные человеком) побелка никоим образом не помогает, иногда даже наносит вред ( подсушивает и разрушает кору, что становится причиной болезней и гибели деревьев)Белить же уместно лишь плодовые деревья с гладкой корой на зиму для борьбы с ожогами (зимними и весенними... те которые бывают ранней вести, или конца зимы, ориентировочно февраль и март)Не стоит даже белить плодовые деревья перед днем конституции,днем Независимости, а также приездом в города или села чиновника – деревьям все равно любые праздники и чиновники.

Аргумент третий – белят значит есть регламент по уходу за деревьями

На самом деле даже совсем навпакиЯк это не парадоксально звучит, но белить деревья, а вместе с ними бордюры, уличные вазы, фонари, электрические опоры, балюстрады (все это вместе называется малые архитектурные формы) – ЗАБОРОНЕНОВідповідно правил содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины от 2006 года (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0880-06)
белить деревья запрещено — 9.1.17Запрещается белить известью декоративные деревья и малые архитектурные формы

Тогда для чего ежегодно это делают?

Наиболее вероятная причина, почему чиновники без никаких показаний для беления да еще и вопреки законодательству это делают – очковтирательство гражданам и имитация кипучей деятельностиВспомните что именно белят в украинских городах...разбитые улицы, остатки бордюров, засохшие деревья, сломанные уличные вазы в которых ничего не растет, разбиты балюстрады, неработающие фонари, покосившиеся электроопоры и все это сверху заялозжене известью — именно такую картину приходится наблюдать каждый год весной и накануне визита какого-то чиновника.

Почему важно это прекратить?

Ежегодно десятки тысяч людей по всей стране (почему-то больше всего из них врачей, школьников, учителей, библиотекарей) выходят на улицы рисовать эти бордюры, которые уже через пару дней или недель опять такие же серые и грязные, разбитые... это вечный двигатель социализма, имитация кипучей деятельности, взимания впечатление на высшего чиновника или на избирателя, делать вид что что-то делается при этом не делать ничего такого чтобы действительно было полезно людям.
Если мы действительно хотим сделать наши города опрятными, уютными, дружелюбными к людям и в то же время современными, нам нужно ставить другие акцентиУкраїнські города должны больше бороться с пылью и грязью на улицах, путем мульчирования (закрытия почвы природными материалами — измельченная древесина, декоративный гравий, и др) открытого грунта, увеличение количества газонов, организации парковки автомобилей (чтобы они не приехали на газоны или просто траву), организации современных публичных пространств..

Рейтинг: 
0
Оценок пока нет

Интересно

"Сибирская метанольная химическая компания" (входит в структуру ОАО "Востокгазпром") ввела в эксплуатацию модернизированное производство формалина в Томске. Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, реконструкция производства формалина и карбамидоформальдегидного концентрата (КФК) на "Сибметахиме" началась в 2013 году. В строительство новых технологических установок, спроектированных петербургской компанией "Безопасные технологии", "Сибметахим" вложил 1 млрд рублей. Производственная мощность формалина составляет 15 000 тонн в го...

Опрос

Есть ли у вас баня?
Да, есть
29%
Нет, но хочу построить
57%
Нет
14%
Всего голосов: 7