jtayl.org

Анализ бюджета Здолбунова: 1 квартал 2016го, доходы

Бюджет має бути зрозумілий, читаємий, аналізуємий, доступний – таке гасло тримає Аналітичний центр розвитку міста ЗЕОН і вже тривалий час публікує, розяснює, консультує з бюджетної тематики своїх читачів, відвідувачів, партнерів і пересічних мешканців просто на вулицях міста. Сьогодні два інтерна програми стажування в органах влади та учасники проекту “Доступно про місцеві бюджети” пропонують вашій увазі невеличкий візуалізований аналіз дохідної частини бюджету Здолбунова за 1 квартал 2016 року.
Аналіз інформації про виконання доходів загального фонду Здолбунівського міського бюджету за 1 квартал 2016 року

Код доходів
Назва доходів
План на 2016 рік
План на 1 квартал 2016 року
Виконання за 1 квартал 2016 року
% виконання

11020200
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності
1 000
1 000
9 792
979,2

11023200
Авансові внески з податку на прибуток підприємств  та фінансових установ комунальної власності

13030200
Плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення
12 200
3 050
5 675

14040000
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
3 712 000
1 304 382
1 150 951
88,2

18010100
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості
11 300
4 300
437
10,2

18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості
310 000
77 800
84 152
108,2

18010500
Земельний податок з юридичних осіб
1 810 000
452 800
648 853
143,3

18010600
Орендна плата з юридичних осіб
1 480 000
373 000
577 253
154,8

18010700
Земельний податок з фізичних осіб
125 000
31 400
26 939
85,8

18010900
Орендна плата з фізичних осіб
212 000
53 600
64 119
119,6

18011000
Транспортний податок з фізичних осіб
75 000
18 750

0,0

18011100
Транспортний податок з юридичних осіб
62 500
15 628
18 750
120,0

18030100
Туристичний збір, сплачений юридичними особами

300

18040000
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

18050000
Єдиний податок
4 659 000
1 164 980
1 209 752
103,8

21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
8 750
2 270
18 365
809,0

22012500
Плата за надання інших адміністративних послуг
120 000
30 000
37 118

22090000
Державне мито
30 300
7 800
8 275
106,1

24060300
Інші надходження

2 960

31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

586

 
Разом:
12 629 050
3 540 760
3 863 075
109,1

41035003
Інші субвенції
12 560 445
5 038 198
5 038 198
100,0

 
Всього
25 189 495
8 578 958
8 901 273
103,8

Протягом 1 кварталу 2016 до загального фонду Здолбунівського міського бюджету надійшло 8 901 273 грн., що становить 103,8 відсотка до запланованого, або на 322 315 грн. більше затверджених з урахуванням змін планових показників.
Забезпечено виконання по 18-х запланованих джерелах надходжень до бюджету міста. 3 джерела доходу: Авансові внески з податку на прибуток підприємств  та фінансових установ комунальної власності, Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності  та Транспортний податок з фізичних осіб у таблиці не відображені, тому можна стверджувати, що поки вони не виконані.
Із 21 статті доходів загального фонду 14 перевищили заплановані показники.
3 статті доходів загального фонду, які зазначались вище у таблиці не відображені.
3 статті доходів загального фонду, а саме Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості, Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та Земельний податок з фізичних осіб виконані нижче від запланованих на 1 квартал 2016 року показників.
Стаття доходу загального фонду під назвою «Інші субвенції» отримана в повному обсязі в сумі 5 038 198 гривень.
Аналізуючи інформацію про виконання доходів загального фонду Здолбунівського міського бюджету за 1 квартал 2016 року, буде доречним розглянути кожну статтю доходу окремо та визначити відсоткові показники її виконання.
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності входить до другого кошику доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких міська ради, зараховується у розмірі 100 % відповідно до міського бюджету.
За Податком на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності до бюджету надійшло 9 792 грн., що становить 979,2 відсотка до запланованого.
За статтею доходу Плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення до міського бюджету надійшло 5 675 грн., що становить 186 відсотків від запланованого
Стаття доходу Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є однією з найбільших у міському бюджеті, відповідно за якою до бюджету надійшло 1 150 951 грн., що становить 88,2 відсотка від запланованого. Зважаючи на досить високі цифри та значну частку в обсязі всього міського бюджету, дана стаття доходу потребує більш пильного контролю за виконанням. Дана стаття складає 29,79 відсотки від загальної кількості доходів, не враховуючи статтю «Інші субвенції».
За статтею доходу Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості до міського бюджету надійшло 437 грн., що становить всього 10,2 відсотки від запланованого. Потрібно покращувати ситуацію із виконанням показників по даній статті у наступних кварталах.
За статтею доходу Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості до міського бюджету надійшло 84 152 грн., що становить 108,2 відсотки від запланованого.
За статтею доходу Земельний податок з юридичних осіб  до міського бюджету надійшло 648 853 грн., що становить 143,3 відсотки від запланованого.
За статтею доходу Орендна плата з юридичних осіб до міського бюджету надійшло 577 253 грн., що становить 154,8 відсотки від запланованого.
За статтею доходу Земельний податок з фізичних осіб до міського бюджету надійшло 26 939 грн., що становить 85,8 відсотків від запланованого. Дана стаття доходу відносить до тих, які не виконали запланованих показників. У подальшому на їх виконання потрібно звернути посилену увагу.
За статтею доходу Орендна плата з фізичних осіб до міського бюджету надійшло 64 119 грн., що становить 119,6 відсотків від запланованого.

За статтею доходу Транспортний податок з фізичних осіб до міського бюджету не надійшло жодних надходжень, принаймні так відображено у таблиці, яка є Додатком до рішення Здолбунівської міської ради від 08.06.2016 року № 131.
За статтею доходу Транспортний податок з юридичних осіб  до міського бюджету надійшло 18 750 грн., що становить 120 відсотків від запланованого.

За статтею доходу Туристичний збір, сплачений юридичними особами  до міського бюджету надійшло 300 грн. Запланованих показників по даній статті у таблиці, яка є Додатком до рішення Здолбунівської міської ради від 08.06.2016 року № 131, не знайдено.
За статтею доходу Єдиний податок  до міського бюджету надійшло 1 209 752 грн., що становить 103,8 відсотків від запланованого. Дана стаття доходів є найбільшою, якщо не враховувати статтю «Інші субвенції», а її частка у порівнянні із загальною сумою доходів становить 31,32 відсотки.
За статтею доходу Адміністративні штрафи та інші санкції до міського бюджету надійшло 18 365 грн., що становить 809 відсотків від запланованого. Дана стаття доходу в рази перевищує заплановані показники, що може свідчити про дуже хороше виконання збору доходів по даній статті, або ж про занижені показники, які планувались на 1 квартал 2016 року. Тим не менше високі показники доходів тільки радують, тому сподіваємось на таку ж позитивну динаміку і в наступних кварталах.
За статтею доходу Плата за надання інших адміністративних послуг до міського бюджету надійшло 37 118 грн., що становить 123,73 відсотки від запланованого.
За статтею доходу Державне мито до міського бюджету надійшло 8 275 грн., що становить 106,1 відсотки від запланованого.
За статтею доходу Інші надходження до міського бюджету надійшло 2 960 грн. Запланованих показників по даній статті немає

За статтею доходу Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі до міського бюджету надійшло 586 грн. Запланованих показників по даній статті немає.
Стаття доходу загального фонду під назвою «Інші субвенції» отримана в повному обсязі в сумі 5 038 198 гривень. Дана стаття доходу становить 56,6 відсотків від загальної суми доходів загального фонду Здолбунівського міського бюджету за 1 квартал 2016 року.
Протягом 1 кварталу 2016 до загального фонду Здолбунівського міського бюджету надійшло 8 901 273 грн., що становить 103,8 відсотка до запланованого, або на 322 315 грн. більше затверджених з урахуванням змін планових показників.
Можна зробити висновки, що за 1 квартал 2016 року простежуються високі показники збору доходів загального фонду.
Найбільшими статтями доходів загального фонду є:

 • Єдиний податок
 • Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
 • Земельний податок з юридичних осіб
 • Орендна плата з юридичних осіб
 • Інші субвенції

Найкращі відсоткові показники мають такі статті доходів загального фонду:

 • Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності
 • Адміністративні штрафи та інші санкції
 • Земельний податок з юридичних осіб

Найнижчі відсоткові показники мають такі статті доходів загального фонду:

 • Транспортний податок з фізичних осіб
 • Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності
 • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

Віталій Мороз, Конончук Олександр
Публікація підготовлена в рамках проекту:  «Доступно про місцеві бюджети»виконується за підтримки “Українського медійного проекту” (У-Медіа), що реалізується Інтерньюз в Україні за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Запланированных показателей по данной статье нет

По статье дохода Средства от реализации бесхозного имущества, находок, наследственного имущества, имущества, полученного территориальной общиной в порядке наследования или дарения, а также валютные ценности и денежные средства, владельцы которых неизвестны в городской бюджет поступило 586 грнЗапланованих показателей по данной статье нет.
Статья дохода общего фонда под названием «Прочие субвенции» получена в полном объеме в сумме 5 038 198 гривеньДана статья дохода составляет 56,6 процентов от общей суммы доходов общего фонда Здолбуновского городского бюджета за 1 квартал 2016 года.
В течение 1 квартала 2016 до общего фонда Здолбуновского городского бюджета поступило 8 901 273 грн., что составляет 103,8 процента к запланированному, или на 322 315 грнбільше утвержденных с учетом изменений плановых показателей.
Можно сделать выводы, что за 1 квартал 2016 года прослеживаются высокие показатели сбора доходов общего фонда.
Крупнейшими статьями доходов общего фонда являются:

 • Единый налог
 • Акцизный налог с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров
 • Земельный налог с юридических лиц
 • Арендная плата с юридических лиц
 • Прочие субвенции

Лучшие процентные показатели имеют следующие статьи доходов общего фонда:

 • Налог на прибыль предприятий и финансовых учреждений коммунальной собственности
 • Административные штрафы и другие санкции
 • Земельный налог с юридических лиц

Самые низкие процентные показатели имеют следующие статьи доходов общего фонда:

 • Транспортный налог с физических лиц
 • Сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности
 • Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, уплаченный юридическими лицами, которые являются владельцами объектов жилой недвижимости

Виталий Мороз, Конончук Александр
Публикация подготовлена в рамках проекта «Доступно о местные бюджеты»выполняется при поддержке “Украинского медийного проекта” (У-Медиа), что реализуется Интерньюс в Украине при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID)...

Рейтинг: 
0
Оценок пока нет

Интересно

Отделка фасадов сайдингом
Сайдинг является универсальным материалом для различных отделочных работ. Он пригоден для отделки зданий из кирпича, из дерева, железобетона и тому подобное... Это материал не очень тяжелый и при использовании данного материала не важно, будет ли фундамент дома бы из ФБС 12 или из простого цемента. Не важно, так же, что служит перекрытием между подвалом и домом: ЖБИ плиты перекрытий или деревянный пол. Существует два вида сайдинга для внешней отделки. Это виниловый и металлический сайдинг. Рассмотрим каждый из них. Виниловый: Среди различных ва...

Опрос

Есть ли у вас баня?
Да, есть
38%
Нет, но хочу построить
50%
Нет
13%
Всего голосов: 8